Jak se zachovat v době, kdy se na nás všech podepisuje nouzový stav v důsledku pandemie COVID-19?

Již je to nějaký čas (v současnosti zhruba 1 měsíc), co všichni musíme pracovat, žít, myslet, sportovat, nakupovat apod. s menšími či většími omezeními. Bohužel ani České republice se vlna šíření koronaviru COVID-19 nevyhnula. Chtě nechtě nás to všechny omezuje při běžném každodenním životě.

Trápíte se finančními problémy, které vám tento momentální stav přivodil nebo zhoršil?

Pak jsme tu právě pro vás. Nebudeme s vámi primárně řešit, co dělat, pokud jste přišli o práci, nebo máte nižší mzdu (příp. odměnu), nebo musíte čerpat dovolenou, nebo čerpat náhradní volno, nebo si vzít na dítě školou či školkou povinné ošetřování, apod. 

Naším cílem je, abychom vám objasnili aktuální stav a novinky na „poli“ oddlužení, exekucí, úvěrového moratoria, tedy institutů, které se vás již nyní týkají nebo ke kterým směřujete. Probereme především nově vydaná vládní nařízení týkající se výše zmíněných institutů.

Jestliže se chcete více dozvědět, co je úvěrové moratorium, jaké jsou jeho podmínky, jestli vám pomůže nebo nepomůže, pak čtěte dál.

Moratorium je určeno pro občany, ale i pro drobné podnikatele a firmy, kteří mohou zažádat o odložení splácení pouze u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů a hypoték a to až na půl roku. Toto moratorium bude závazné pro všechny banky, tak i nebankovní společnosti.

Požádat o něj může ten, kdo

  • měl úvěr nebo hypotéku sjednanou před 26.3.2020,
  • potřebuje odložit splácení na 3-6 měsíců (méně či více si není možné zvolit),
  • svému věřiteli oznámí, že kvůli koronaviru nyní nemůže splácet a chce si splátky odložit,
  • nebyl k 26.3.2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů.

Odložení splácení úvěru ale nemusí využít všichni, kdo splňují výše uvedené. Podání žádosti (vyplnění formuláře) je zcela dobrovolné. Každý bude muset potvrdit čestným prohlášením, které věřitel nebude zkoumat, že byl opravdu postižen pandemií.

Tento institut má své výhody i nevýhody.

Výhodou je, že nemusíte prokazovat vůbec to, jestli se na vás pandemie COVID-19 finančně „podepsala“ nebo ne.

Nevýhodou naopak je, že se délka splácení úvěru adekvátně prodlouží o narůstající úrok, který bude po dobu odložení splátek nadále běžet. Fyzické osoby tento úrok zaplatí spolu se zbývajícími splátkami po skončení moratoria. Po obnovení splácení úvěru se opět naváže tam, kde se splácení přerušilo. Může se jednat o několik splátek navíc oproti tomu, co jste si sjednali. O kolik měsíců se vám splácení prodlouží, vám nejsme schopni říct. Vždy bude záležet na vaší konkrétní situaci.

Co se týče výše úroku, pak se vláda dohodla na tom, že po dobu odkladu splátek bude platit smluvní úrok sjednaný. Ten ale nesmí být vyšší jak zákonem daných 9% za rok. Mluvíme o tzv. „zastropování“ smluvního úroku.

Říkáte si, že by vám nyní odklad splátek vyhovoval, protože se nacházíte v nesnadné rodinné, finanční, pracovní situaci? Jestliže jste v současnosti předlužení – to znamená, že máte nějaké jiné dluhy po splatnosti více jak 30 dní, nebo s vámi bylo zahájeno exekuční řízení, pak pouze odklad splátek u úvěrového dluhu na pár měsíců vás nezachrání a ani neuchrání od dalšího se zadlužování. Právě pro vás by byla schůdnější cesta v podobě oddlužení, tj. osobního bankrotu. O osobním bankrotu se více dozvíte v dalším textu.

Jaké změny nastaly v důsledku koronaviru COVID-19 u oddlužení?

Probíhající insolvenční řízení jako takové nebude kvůli pandemii COVID-19 přerušováno, zastavováno ani odkládáno.

Insolvenční řízení doznalo několika změn novelou insolvenčního zákona minulý rok. O novele a jejích změnách jsme vás informovali v předchozích našich článcích zveřejněných na našich internetových stránkách, proto si dovolíme na ně odkázat.

Novela vešla v účinnost k 1.6.2019. To je přelomové datum, ke kterému se vztahují i změny v insolvencích s ohledem na probíhající pandemii. Je proto třeba rozlišovat, kdy o vašem návrhu na povolení oddlužení insolvenční soud rozhodl, resp. kdy vám soud „přiklepl“, že jste v úpadku. Zda se tomu stalo před novelou insolvenčního zákona nebo po ní.

Pokud se tak stalo do 31.5.2019, můžete u soudu žádat o změnu splátkového kalendáře, tedy o snížení splátek. Musíte ovšem doložit, že se u vás podstatně změnily okolnosti, podle kterých soud rozhoduje a stanovuje výši a trvání stanovených měsíčních splátek.

Poslanci dále odsouhlasili, že není třeba nutně dodržet splacení dluhu ve výši 30%. Dosud platilo, že pokud dlužník nesplatil alespoň 30 procent dluhu, bylo mu oddlužení zrušeno. Nyní však bude všechny případy na konci posuzovat soud a ten může uznat, že se dlužník poctivě snažil, ale vlivem koronavirové epidemie přišel o své příjmy, a proto na metu 30 procent nedosáhl.

Ve druhém případě, kdy vám oddlužení bylo schváleno v době od 1.6.2019, se můžete uchýlit buď

  • k žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek z důvodu změny poměrů (budete odkazovat na ust. § 398 odst. 5 insolvenčního zákona). Soud takové žádosti vyhoví jen tehdy, pokud by aktuální výše splátek znamenala, že nebudete schopni dlouhodobě splácet.,
  • nebo můžete požádat o přerušení řízení až po dobu 1 roku. Tento postup můžete využít kdykoliv během oddlužení a není vázaný na současný nouzový stav. Tento způsob řešení vaší finanční krize lze zvolit pouze jednou. Za situace, kdy soud o přerušení rozhodne, jste stále povinni platit odměnu insolvenčního správce ve snížené 30% výši a k tomu jeho hotové výdaje.

A co takové exekuce a koronavir COVID-19?

Ani na ně jsme nezapomněli. Můžete podat návrh na odklad u soudního exekutora. Povinný musí vysvětlit a také doložit, jakým způsobem se ho současná situace dotýká.

Novinkou je, že exekutorské úřady pozastavily takzvané mobiliární exekuce až do června letošního roku. Změny se dotkly také prodejů nemovitých věcí. Prodeje se nesmí konat u dlužníka, který má v nemovitosti vedený trvalý pobyt a jehož výše dluhu nedosahuje alespoň 100.000,–Kč. 

Vláda dále navrhuje, aby byly zastaveny všechny exekuce, ve kterých nebylo za poslední tři roky nic vymoženo nebo nebyl-li po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by stačil alespoň ke krytí exekučních nákladů. O dalších změnách vás budeme průběžně v následujících článcích.

Jak vyhlásit osobní bankrot zdarma?

Dostali jste se do dluhové pasti a nevíte jak dál? Výše splátek vám přerůstá přes hlavu? Přišli jste o práci, nebo z důvodů nemoci v rodině nemůžete platit své splátky ve stejné výši? Ať už je to jakkoli a vy jste se rozhodli vyřešit svou finanční situaci vyhlášením osobního bankrotu, jistě přemýšlíte, kolik vás to (ještě) bude stát. Je vůbec možné vyhlásit osobní bankrot zdarma?

Jak začít – podání návrhu na oddlužení

Prvním krokem k oddlužení je podání návrhu na osobní bankrot. Ten se připojuje k návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Návrh na povolení oddlužení nemůže podat sám dlužník. Je potřeba, aby se obrátil na advokáta, soudního exekutora, insolvenčního správce, neziskovou organizaci či jinou akreditovanou osobu, která za dlužníka návrh podá k insolvenčnímu soudu.

Někdy se může stát, že bylo insolvenční řízení již zahájeno na popud některého z věřitelů. V tom případě může váš zástupce podat váš návrh do 30 dnů od okamžiku, kdy vám byl doručen návrh některého z věřitelů insolvenčním soudem. Všechny tyto návrhy se při tom zasílají insolvenčnímu soudu, kterým je Krajský soud v místě vašeho bydliště.

Poplatky pro insolvenčního správce

Po dobu splácení svého dluhu bude potřeba platit insolvenčního správce, který na váš dluh dohlíží. Kdo jím bude, to určí soud. Poplatky insolvenčnímu správci se strhávají ze splátky v oddlužení. Za jednotlivce je tato částka 1089 Kč a za manželé potom 1633,50 Kč měsíčně.

Jak na osobní bankrot zdarma

Pokud se pro oddlužení rozhodnete, dobře promýšlejte, jakým způsobem to uděláte – tedy komu svěříte své finance do rukou. V dnešní době totiž existuje plno firem, které se oddlužení věnují. Většina z nich si ale za své služby účtuje poplatky – nějak být živy musí. Jak to udělat, abyste za vyřízení osobního bankrotu a podání návrhu na oddlužení platili co nejméně?

Nejjednodušší řešení je vyhledat neziskovou organizaci nebo občanskou poradnu, které pomáhají dlužníkům bezplatně. Pokud vybíráte firmu, která vám pomůže s osobním bankrotem, zjistěte si předem podmínky, za jakých za vás vše vyřídí. Některé společnosti mají tyto informace hned na úvodní straně. Nejen že neplatíte žádné poplatky předem, ale i zálohy insolvenčnímu správci se hradí až ze splátek oddlužení. Pokud soud oddlužení zamítne, žádný poplatek hradit nemusíte.

Zdarma vám s oddlužením pomůže i naše společnost Oddlužtemě.cz, která je rovněž neziskovou organizací, a tudíž své služby poskytuje bezplatně.

Použité zdroje:

https://www.penize.cz/osobni-bankrot/309590-2016-chci-vyhlasit-osobni-bankrot-navod-kalkulacka-formulare

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oddlu%C5%BEen%C3%AD_(%C3%BApadkov%C3%A9_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD)

Přestaňte nakupovat věci, které nepotřebujete

Stále častěji se nás ptáte, jak se nezadlužit. Jak se nedostat do dluhů.

Prvním krokem, který byste měli udělat je – sepsat si příjmy a výdaje na kus papíru. Hlavně u výdajů je nutné být zcela konkrétní a sepsat opravdu vše, co daný měsíc utratíte.

Garantuji Vám, že minimálně v 80% případů naleznete na prosto zbytečné položky, které nepotřebujete a dané věci kupujete spíše proto, abyste se pochlubili lidem, které nemáte rádi.

Zamyslete se nad tím a dejte nám vědět, jaký byl Vás výsledek.

Co přinese od 1.6.2019 novela insolvenčního zákona?

Osobní bankrot je pojem, kterého se mnoho lidí hrozí, ale jiní k němu upínají velké naděje. Poskytuje totiž výraznou pomoc ve chvíli, kdy se dostanete do dluhové pasti a nejste schopni splácet své půjčky. Taková situace může nastat i ve chvíli, kdy ji nejméně čekáte. Stačí nemoc, ztráta zaměstnání, snížení mzdy – a problém je na světě. 1.6.2019 vstoupí v platnost novela insolvenčního zákona, která by měla tento proces zjednodušit a umožnit tak více lidem osobního bankrotu dosáhnout.

Co je to osobní bankrot

Osobní bankrot není nic, čím bychom se chtěli chlubit. Přesto nastanou v životě situace, kdy už lidé nejsou schopni splácet své úvěry, spadnou do dluhové pasti, na krku mají exekuce a spoustu dalších problémů, které s tím vším souvisí. Proto je tady možnost, jak se ze svých dluhů vyvázat a nepřijít při tom úplně o všechno.

Někteří lidé se domnívají, že osobní bankrot je pro lidi, kteří své úvěry platit nechtějí. Jenže ono je to ve skutečnosti trochu jinak. Osobní bankrot je tady především pro lidi, kteří z nějakého důvodu nemohou nadále splácet své úvěry tak, jako dříve, ale chtějí svou situaci řešit. Pak je možnost využít insolvence a nechat se oddlužit. Na osobní bankrot však dosud nedosáhl každý. Jeho podmínky jsou celkem přísné, a ne každý dlužník byl schopen je splnit.

Proto došlo k projednání novely insolvenčního zákona, která má celý proces zjednodušit a umožnit osobní bankrot téměř každému, kdo si o něj zažádá.

Osobní bankrot 2019 – jaké budou jeho nové podmínky?

Hlavní změnou, kterou novela přinese, bude rozdělení oddlužení na dvě varianty. Při první variantě bude nutné, aby dlužník uhradil minimálně 60 % svých dluhů do 3 let. Před tím, než začne tuto částku splácet, bude muset prokázat schopnost nařízené splátky hradit.

Druhá varianta se nebude příliš lišit od té současné. Splácení bude trvat 5 let a dlužník bude muset uhradit minimálně 30 % z dlužné částky. Na rozdíl od první varianty však nebude muset prokazovat předem, že je schopen nařízenou splátku hradit. To je výhoda, díky které bude mít možnost oddlužení více lidí než doposud.

Pokud se u druhé varianty stane, že dlužník nebude schopný určenou částku splácet, bude soud projednávat další řešení, kterým může být i prominutí dluhu. Soud bude přihlížet hlavně k tomu, zda se dlužník o splácení alespoň snažil, nebo zda ke svému závazku přistupoval zcela lhostejně.

Pokud budou o osobní bankrot žádat lidé ve starobním či invalidním důchodu, přinese novela zjednodušení i pro ně. Jejich oddlužení bude mít stejné podmínky, jako jsou u pětileté varianty, ale doba splácení bude jen tři roky.

Dosáhne na osobní bankrot v roce 2019 opravdu každý?

Podle některých tvrzení je novela navržena tak, aby oddlužení dosáhl každý žadatel. Realita ale bude trochu odlišná. Žadatel o osobní bankrot od 1.6.2019 bude muset být schopen platit odměnu insolvenčnímu správci, a to buď 900 Kč, nebo 1089 Kč v případě plátců DPH. Pokud budou o oddlužení žádat manželé, odměna insolvenčnímu správci bude 1350 Kč. Stejnou částku bude muset dlužník platit i vůči věřitelům pro umoření závazku.

Zvýšená nezabavitelná částka

Lidé, kterým bude osobní bankrot schválen, na tom budou opravdu o něco lépe než doposud. Důvodem je zvýšení minimální nezabavitelné částky, kterou si může dlužník ponechat. Ta původně tvořila 6225,33 Kč, a od roku 2019 je to 6428,67 Kč.

Vedle nezabavitelné částky se v roce 2019 zvýšilo i životní minimum, od kterého se dlužníkovi vypočítává výše splátek v oddlužení. Z původních 9338 Kč se zvedlo na 9643 Kč.

Použité zdroje:

https://www.ceska-justice.cz/2019/01/oddluzeni-2019-vse-se-zmeni-dluznika-osobnim-bankrotu/

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novela-insolvecniho-zakona-2019-ppbi-120640.html

http://www.insolvencnizona.cz/aktuality/novela-insolvencniho-zakona-verze-2019-1/

Co je zajištěný dluh a lze se z něj oddlužit?

Možnost vyhlášení osobního bankrotu pro manželé s nízkým příjmem

OTÁZKA: Dobry den, chteli bychom s manzelem vyhlasit osobni bankrot. Ja jsem na MD a manzel ma ve smlouve psany zaklad 14000 Kc ale vyplatu ma kolem 25000 Kc zbyla castka mu delaji cestovni naklady. Byla mi moznost bankrot vyhlasit nebo mame smulu s tak nizkym zakladem?

 

ODPOVĚĎ:

Vážená paní,

příjem je důležitý, ale výše příjmu potřebná pro oddlužení je odvislá od výše dlužné částky. Jelikož od Vás máme jen omezené informace o situaci, se kterou se s manželem potýkáte, rádi bychom znali podrobnosti, abychom Vám mohli poradit a pomoci. V případě, že budou nějaké překážky pro vstup do oddlužení, jsme schopni Vám poradit, jak je odstranit a oddlužení zahájit.

Kontaktujte nás na tel: 725 766 273 či nám zanechte Váš kontakt abychom se mohli spojit.

Oddlužení samoživitelky

OTÁZKA: dobry den chci se zeptat zda se muzu oddluznit , jsem samoživytelka a mam 2 deti  me prijmi jsou socialni davky ,sirotčí duchod ten je na dceru a alimenty ,myslim ze muj dluh je asi kolem 150000 tis. rada bych to nak už řešila predem dekuji za odpoved

 

ODPOVĚĎ:

Vážená paní X,

děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte. Pokud čerpáte pouze sociální dávky, nepovažují se tyto prostředky v rámci oddlužení za Vaše příjmy. Sociální dávka je účelově vynaložená, a proto z ní nemůže soud nařídit srážku. Navíc sirotčí důchod a alimenty se považují za příjem dítěte a ne Vás.

Pokud nejste schopna Vaše závazky hradit a uvažujete o oddlužení, jedinou cestou, jak soudu doložit příjem, ze kterého můžete splácet, je buď se nechat zaměstnat a začít pracovat, pokud je to ve Vašem případě možné, nebo mít kolem sebe někoho, kdo by se zavázal, že Vám se splácením bude pomáhat. Funguje to tak, že se Vám dotyčná osoba zaváže měsíčně přispívat částku, která bude potřeba na splátku dluhu. Tento „dárce“ pak nenese odpovědnost za dluhy dlužníka (není ručitelem), nýbrž jen pomáhá s úhradou splátek.

Abychom byli schopni Vám ve Vaší situaci pomoci, obraťte se prosím na tel: 725 766 273 nebo nám zanechte kontakt. Naši konzultanti s Vámi případ rozeberou a poradí jak oddlužení případně zahájit.

S pozdravem,

Asociace pro řešení osobního bankrotu, z.s.

Počet osobních bankrotů se meziročně snížil

Dle údajů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau bylo v roce 2016 vyhlášeno celkem 16.144 osobních bankrotů, což je o 511, tedy 4% méně než v roce 2015.

 

Odborníci odhadují, že se na těchto číslech počet oddlužení ustálí. To samozřejmě pouze v případě, že nevejde v platnost druhá novela insolvenčního zákona připravovaná Ministerstvem spravedlnosti. Ta by totiž umožňovala oddlužení mnohem většímu počtu dlužníků a proto by se nárůst opět dramaticky projevil.

Životní minimum a základní nezabavitelná částka 2017

Pro rok 2017 stanovila vláda ČR následující hodnoty.
Nezabavitelná částka na povinného dlužníka je stanovena jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný žije, tato částka je pro rok 2017 vládou ČR stanovena na 5822 Kč.
Základní nezabavitelná částka na povinného pro rok 2017 činí 6155,- Kč. Za každou vyživovanou osobu se tato částka zvyšuje o jednu třetinu. Tyto hodnoty jsou zcela nezbytné pro oddlužení (osobní bankrot) neboli pro řešení insolvence.

Za jakou cenu exekutor zpeněžuje nemovitosti?

Otázka: Za jakou cenu může exekutor v rámci dražbi zpeněžit mou nemovitost?

 

Odpověď: Exekutor v případě zpeněžení majetkové podstaty postupuje dle tržního odhadu ceny nemovitosti. To znamená, že draží nemovitost za 100% její odhadní ceny. V případě, že se nemovitost neprodá, může exekutor dražit nemovitost opakovaně a to minimálně za 70% předchozí vyvolávací ceny. Takto exekutor postupuje až do chvíle, než se nemovitost prodá a exekuce se tím uspokojí v plné nebo částečné výši. Vždy je tedy rozumější prodávat nemovitost v rámci oddlužení, neboli osobní bankrot, kdy si můžeme být jisti tím, že i když se nemovitost prodá za nižší částku, nezbydou nám po ní žádné dluhy.