Jak se zachovat v době, kdy se na nás všech podepisuje nouzový stav v důsledku pandemie COVID-19?

Již je to nějaký čas (v současnosti zhruba 1 měsíc), co všichni musíme pracovat, žít, myslet, sportovat, nakupovat apod. s menšími či většími omezeními. Bohužel ani České republice se vlna šíření koronaviru COVID-19 nevyhnula. Chtě nechtě nás to všechny omezuje při běžném každodenním životě.

Trápíte se finančními problémy, které vám tento momentální stav přivodil nebo zhoršil?

Pak jsme tu právě pro vás. Nebudeme s vámi primárně řešit, co dělat, pokud jste přišli o práci, nebo máte nižší mzdu (příp. odměnu), nebo musíte čerpat dovolenou, nebo čerpat náhradní volno, nebo si vzít na dítě školou či školkou povinné ošetřování, apod. 

Naším cílem je, abychom vám objasnili aktuální stav a novinky na „poli“ oddlužení, exekucí, úvěrového moratoria, tedy institutů, které se vás již nyní týkají nebo ke kterým směřujete. Probereme především nově vydaná vládní nařízení týkající se výše zmíněných institutů.

Jestliže se chcete více dozvědět, co je úvěrové moratorium, jaké jsou jeho podmínky, jestli vám pomůže nebo nepomůže, pak čtěte dál.

Moratorium je určeno pro občany, ale i pro drobné podnikatele a firmy, kteří mohou zažádat o odložení splácení pouze u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů a hypoték a to až na půl roku. Toto moratorium bude závazné pro všechny banky, tak i nebankovní společnosti.

Požádat o něj může ten, kdo

 • měl úvěr nebo hypotéku sjednanou před 26.3.2020,
 • potřebuje odložit splácení na 3-6 měsíců (méně či více si není možné zvolit),
 • svému věřiteli oznámí, že kvůli koronaviru nyní nemůže splácet a chce si splátky odložit,
 • nebyl k 26.3.2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů.

Odložení splácení úvěru ale nemusí využít všichni, kdo splňují výše uvedené. Podání žádosti (vyplnění formuláře) je zcela dobrovolné. Každý bude muset potvrdit čestným prohlášením, které věřitel nebude zkoumat, že byl opravdu postižen pandemií.

Tento institut má své výhody i nevýhody.

Výhodou je, že nemusíte prokazovat vůbec to, jestli se na vás pandemie COVID-19 finančně „podepsala“ nebo ne.

Nevýhodou naopak je, že se délka splácení úvěru adekvátně prodlouží o narůstající úrok, který bude po dobu odložení splátek nadále běžet. Fyzické osoby tento úrok zaplatí spolu se zbývajícími splátkami po skončení moratoria. Po obnovení splácení úvěru se opět naváže tam, kde se splácení přerušilo. Může se jednat o několik splátek navíc oproti tomu, co jste si sjednali. O kolik měsíců se vám splácení prodlouží, vám nejsme schopni říct. Vždy bude záležet na vaší konkrétní situaci.

Co se týče výše úroku, pak se vláda dohodla na tom, že po dobu odkladu splátek bude platit smluvní úrok sjednaný. Ten ale nesmí být vyšší jak zákonem daných 9% za rok. Mluvíme o tzv. „zastropování“ smluvního úroku.

Říkáte si, že by vám nyní odklad splátek vyhovoval, protože se nacházíte v nesnadné rodinné, finanční, pracovní situaci? Jestliže jste v současnosti předlužení – to znamená, že máte nějaké jiné dluhy po splatnosti více jak 30 dní, nebo s vámi bylo zahájeno exekuční řízení, pak pouze odklad splátek u úvěrového dluhu na pár měsíců vás nezachrání a ani neuchrání od dalšího se zadlužování. Právě pro vás by byla schůdnější cesta v podobě oddlužení, tj. osobního bankrotu. O osobním bankrotu se více dozvíte v dalším textu.

Jaké změny nastaly v důsledku koronaviru COVID-19 u oddlužení?

Probíhající insolvenční řízení jako takové nebude kvůli pandemii COVID-19 přerušováno, zastavováno ani odkládáno.

Insolvenční řízení doznalo několika změn novelou insolvenčního zákona minulý rok. O novele a jejích změnách jsme vás informovali v předchozích našich článcích zveřejněných na našich internetových stránkách, proto si dovolíme na ně odkázat.

Novela vešla v účinnost k 1.6.2019. To je přelomové datum, ke kterému se vztahují i změny v insolvencích s ohledem na probíhající pandemii. Je proto třeba rozlišovat, kdy o vašem návrhu na povolení oddlužení insolvenční soud rozhodl, resp. kdy vám soud „přiklepl“, že jste v úpadku. Zda se tomu stalo před novelou insolvenčního zákona nebo po ní.

Pokud se tak stalo do 31.5.2019, můžete u soudu žádat o změnu splátkového kalendáře, tedy o snížení splátek. Musíte ovšem doložit, že se u vás podstatně změnily okolnosti, podle kterých soud rozhoduje a stanovuje výši a trvání stanovených měsíčních splátek.

Poslanci dále odsouhlasili, že není třeba nutně dodržet splacení dluhu ve výši 30%. Dosud platilo, že pokud dlužník nesplatil alespoň 30 procent dluhu, bylo mu oddlužení zrušeno. Nyní však bude všechny případy na konci posuzovat soud a ten může uznat, že se dlužník poctivě snažil, ale vlivem koronavirové epidemie přišel o své příjmy, a proto na metu 30 procent nedosáhl.

Ve druhém případě, kdy vám oddlužení bylo schváleno v době od 1.6.2019, se můžete uchýlit buď

 • k žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek z důvodu změny poměrů (budete odkazovat na ust. § 398 odst. 5 insolvenčního zákona). Soud takové žádosti vyhoví jen tehdy, pokud by aktuální výše splátek znamenala, že nebudete schopni dlouhodobě splácet.,
 • nebo můžete požádat o přerušení řízení až po dobu 1 roku. Tento postup můžete využít kdykoliv během oddlužení a není vázaný na současný nouzový stav. Tento způsob řešení vaší finanční krize lze zvolit pouze jednou. Za situace, kdy soud o přerušení rozhodne, jste stále povinni platit odměnu insolvenčního správce ve snížené 30% výši a k tomu jeho hotové výdaje.

A co takové exekuce a koronavir COVID-19?

Ani na ně jsme nezapomněli. Můžete podat návrh na odklad u soudního exekutora. Povinný musí vysvětlit a také doložit, jakým způsobem se ho současná situace dotýká.

Novinkou je, že exekutorské úřady pozastavily takzvané mobiliární exekuce až do června letošního roku. Změny se dotkly také prodejů nemovitých věcí. Prodeje se nesmí konat u dlužníka, který má v nemovitosti vedený trvalý pobyt a jehož výše dluhu nedosahuje alespoň 100.000,–Kč. 

Vláda dále navrhuje, aby byly zastaveny všechny exekuce, ve kterých nebylo za poslední tři roky nic vymoženo nebo nebyl-li po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by stačil alespoň ke krytí exekučních nákladů. O dalších změnách vás budeme průběžně v následujících článcích.

Jak vyhlásit osobní bankrot zdarma?

Dostali jste se do dluhové pasti a nevíte jak dál? Výše splátek vám přerůstá přes hlavu? Přišli jste o práci, nebo z důvodů nemoci v rodině nemůžete platit své splátky ve stejné výši? Ať už je to jakkoli a vy jste se rozhodli vyřešit svou finanční situaci vyhlášením osobního bankrotu, jistě přemýšlíte, kolik vás to (ještě) bude stát. Je vůbec možné vyhlásit osobní bankrot zdarma?

Jak začít – podání návrhu na oddlužení

Prvním krokem k oddlužení je podání návrhu na osobní bankrot. Ten se připojuje k návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Návrh na povolení oddlužení nemůže podat sám dlužník. Je potřeba, aby se obrátil na advokáta, soudního exekutora, insolvenčního správce, neziskovou organizaci či jinou akreditovanou osobu, která za dlužníka návrh podá k insolvenčnímu soudu.

Někdy se může stát, že bylo insolvenční řízení již zahájeno na popud některého z věřitelů. V tom případě může váš zástupce podat váš návrh do 30 dnů od okamžiku, kdy vám byl doručen návrh některého z věřitelů insolvenčním soudem. Všechny tyto návrhy se při tom zasílají insolvenčnímu soudu, kterým je Krajský soud v místě vašeho bydliště.

Poplatky pro insolvenčního správce

Po dobu splácení svého dluhu bude potřeba platit insolvenčního správce, který na váš dluh dohlíží. Kdo jím bude, to určí soud. Poplatky insolvenčnímu správci se strhávají ze splátky v oddlužení. Za jednotlivce je tato částka 1089 Kč a za manželé potom 1633,50 Kč měsíčně.

Jak na osobní bankrot zdarma

Pokud se pro oddlužení rozhodnete, dobře promýšlejte, jakým způsobem to uděláte – tedy komu svěříte své finance do rukou. V dnešní době totiž existuje plno firem, které se oddlužení věnují. Většina z nich si ale za své služby účtuje poplatky – nějak být živy musí. Jak to udělat, abyste za vyřízení osobního bankrotu a podání návrhu na oddlužení platili co nejméně?

Nejjednodušší řešení je vyhledat neziskovou organizaci nebo občanskou poradnu, které pomáhají dlužníkům bezplatně. Pokud vybíráte firmu, která vám pomůže s osobním bankrotem, zjistěte si předem podmínky, za jakých za vás vše vyřídí. Některé společnosti mají tyto informace hned na úvodní straně. Nejen že neplatíte žádné poplatky předem, ale i zálohy insolvenčnímu správci se hradí až ze splátek oddlužení. Pokud soud oddlužení zamítne, žádný poplatek hradit nemusíte.

Zdarma vám s oddlužením pomůže i naše společnost Oddlužtemě.cz, která je rovněž neziskovou organizací, a tudíž své služby poskytuje bezplatně.

Použité zdroje:

https://www.penize.cz/osobni-bankrot/309590-2016-chci-vyhlasit-osobni-bankrot-navod-kalkulacka-formulare

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oddlu%C5%BEen%C3%AD_(%C3%BApadkov%C3%A9_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD)

Co přinese od 1.6.2019 novela insolvenčního zákona?

Osobní bankrot je pojem, kterého se mnoho lidí hrozí, ale jiní k němu upínají velké naděje. Poskytuje totiž výraznou pomoc ve chvíli, kdy se dostanete do dluhové pasti a nejste schopni splácet své půjčky. Taková situace může nastat i ve chvíli, kdy ji nejméně čekáte. Stačí nemoc, ztráta zaměstnání, snížení mzdy – a problém je na světě. 1.6.2019 vstoupí v platnost novela insolvenčního zákona, která by měla tento proces zjednodušit a umožnit tak více lidem osobního bankrotu dosáhnout.

Co je to osobní bankrot

Osobní bankrot není nic, čím bychom se chtěli chlubit. Přesto nastanou v životě situace, kdy už lidé nejsou schopni splácet své úvěry, spadnou do dluhové pasti, na krku mají exekuce a spoustu dalších problémů, které s tím vším souvisí. Proto je tady možnost, jak se ze svých dluhů vyvázat a nepřijít při tom úplně o všechno.

Někteří lidé se domnívají, že osobní bankrot je pro lidi, kteří své úvěry platit nechtějí. Jenže ono je to ve skutečnosti trochu jinak. Osobní bankrot je tady především pro lidi, kteří z nějakého důvodu nemohou nadále splácet své úvěry tak, jako dříve, ale chtějí svou situaci řešit. Pak je možnost využít insolvence a nechat se oddlužit. Na osobní bankrot však dosud nedosáhl každý. Jeho podmínky jsou celkem přísné, a ne každý dlužník byl schopen je splnit.

Proto došlo k projednání novely insolvenčního zákona, která má celý proces zjednodušit a umožnit osobní bankrot téměř každému, kdo si o něj zažádá.

Osobní bankrot 2019 – jaké budou jeho nové podmínky?

Hlavní změnou, kterou novela přinese, bude rozdělení oddlužení na dvě varianty. Při první variantě bude nutné, aby dlužník uhradil minimálně 60 % svých dluhů do 3 let. Před tím, než začne tuto částku splácet, bude muset prokázat schopnost nařízené splátky hradit.

Druhá varianta se nebude příliš lišit od té současné. Splácení bude trvat 5 let a dlužník bude muset uhradit minimálně 30 % z dlužné částky. Na rozdíl od první varianty však nebude muset prokazovat předem, že je schopen nařízenou splátku hradit. To je výhoda, díky které bude mít možnost oddlužení více lidí než doposud.

Pokud se u druhé varianty stane, že dlužník nebude schopný určenou částku splácet, bude soud projednávat další řešení, kterým může být i prominutí dluhu. Soud bude přihlížet hlavně k tomu, zda se dlužník o splácení alespoň snažil, nebo zda ke svému závazku přistupoval zcela lhostejně.

Pokud budou o osobní bankrot žádat lidé ve starobním či invalidním důchodu, přinese novela zjednodušení i pro ně. Jejich oddlužení bude mít stejné podmínky, jako jsou u pětileté varianty, ale doba splácení bude jen tři roky.

Dosáhne na osobní bankrot v roce 2019 opravdu každý?

Podle některých tvrzení je novela navržena tak, aby oddlužení dosáhl každý žadatel. Realita ale bude trochu odlišná. Žadatel o osobní bankrot od 1.6.2019 bude muset být schopen platit odměnu insolvenčnímu správci, a to buď 900 Kč, nebo 1089 Kč v případě plátců DPH. Pokud budou o oddlužení žádat manželé, odměna insolvenčnímu správci bude 1350 Kč. Stejnou částku bude muset dlužník platit i vůči věřitelům pro umoření závazku.

Zvýšená nezabavitelná částka

Lidé, kterým bude osobní bankrot schválen, na tom budou opravdu o něco lépe než doposud. Důvodem je zvýšení minimální nezabavitelné částky, kterou si může dlužník ponechat. Ta původně tvořila 6225,33 Kč, a od roku 2019 je to 6428,67 Kč.

Vedle nezabavitelné částky se v roce 2019 zvýšilo i životní minimum, od kterého se dlužníkovi vypočítává výše splátek v oddlužení. Z původních 9338 Kč se zvedlo na 9643 Kč.

Použité zdroje:

https://www.ceska-justice.cz/2019/01/oddluzeni-2019-vse-se-zmeni-dluznika-osobnim-bankrotu/

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novela-insolvecniho-zakona-2019-ppbi-120640.html

http://www.insolvencnizona.cz/aktuality/novela-insolvencniho-zakona-verze-2019-1/

Počet osobních bankrotů se meziročně snížil

Dle údajů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau bylo v roce 2016 vyhlášeno celkem 16.144 osobních bankrotů, což je o 511, tedy 4% méně než v roce 2015.

 

Odborníci odhadují, že se na těchto číslech počet oddlužení ustálí. To samozřejmě pouze v případě, že nevejde v platnost druhá novela insolvenčního zákona připravovaná Ministerstvem spravedlnosti. Ta by totiž umožňovala oddlužení mnohem většímu počtu dlužníků a proto by se nárůst opět dramaticky projevil.

Životní minimum a základní nezabavitelná částka 2017

Pro rok 2017 stanovila vláda ČR následující hodnoty.
Nezabavitelná částka na povinného dlužníka je stanovena jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný žije, tato částka je pro rok 2017 vládou ČR stanovena na 5822 Kč.
Základní nezabavitelná částka na povinného pro rok 2017 činí 6155,- Kč. Za každou vyživovanou osobu se tato částka zvyšuje o jednu třetinu. Tyto hodnoty jsou zcela nezbytné pro oddlužení (osobní bankrot) neboli pro řešení insolvence.

Proč podstupovat oddlužení, když exekutor strhává stejně?

Klienti se nás velice často ptají, proč mají vstupovat do oddlužení neboli vyhlašovat osobní bankrot / insolvenci, když jim exekutor strhává naprosto stejnou částku, jaká jim bude strhávána při oddlužení.

 

Odpověď: Ano, je to pravda. Při oddlužení je dlužníkovi ponechána naprosto stejné částka jako při výkonu exekuce. Rozdíl je však hned v několika faktorech:

 1. V rámci oddlužení se zastavuje nárůst všech úroků – v případě, že vám začně exekutor strhávat z platu exekuční srážky, nezastavuje se nárůst úroků. S tím jak splácíte, plynule narůstá i úrok z prodlení a samozřejmě penále. Jsou i případy, a není jich málo, kdy dlužník splácí tak pomalým tempem, že jeho úroky v rámci exekuce narůstají mnohem rychleji než stíhá splácet. Relativně snadno se poté stane, že dlužník splácí 2 roky vkuse a po dvou letech zjistí, že jeho dluj je vlastně ještě vyšší než na začátku. Tomuto zabrání právě oddlužení, které zastavuje veškeré nárůsty úroku právě v okamžiku, kdy soud osobní bankrot povolí.
 2. V rámci oddlužení se zastavuje vymáhání ze strany exekutorů a věřitelů – věčné vymáhací telefonáty, výhružky s tím, že se u vás doma někdo zastaví a v případě, že nebudete doma, konatkují vaše sousedy, váhružky stylu, že vám zabaví majetek a je jim jedno, že bydlíte u někoho blízkého a nic vám nepatří budou oddlužením u konce. Oddlužení respektuje opravdu každý věřitel a exekutor. Jakmile vyhlásit osobní bankrot, jste pod ochranou insolvenčního zákona a nikdo po vás již nemůže nic vymáhat.
 3. Záchrana oblepeného majetku – v případě, že u vás již exekutor byl a oblepil vám vybavení domácnosti, insolvence dokáže tuto situaci ještě zastavit. V případě, že si exekutor vybavení neodvezl, již na něj nemá nárok.

 

Záchrana dlužníků před exekucí

Ve Francii vznikl v roce 2010 unikátní projekt, jež má propojit tzv. etické investory s dlužníky, kteří potřebují vyplatit exekuci na svou nemovitost.

 

Projekt funguje velice jednoduše. Dlužník, který se dostal do problémů se splácením a vlastní nemovitost v osobním vlastnictví, ji může prodat za 80% tržní ceny nemovitosti jednomu nebo více investorům s tím, že může dál nemovitost užívat jako nájemník s roční výší nájmu 6,5% z ceny nemovitosti a možností do 5 let nemovitost zpět za stejných podmínek odkoupit. Nájem je tím pádem zhruba o 20% levnější než nájem tržní a investrům naopak tato forma přináší etickou zajímavou investici. Pro dlužníka je řešení mnohem lepší než osobní bankrot neboli oddlužení, kdy o svou nemovitost přijdou v rámci zpeněžení majetkové podstaty.

 

Společnost hlásí, že od začátku svého fungování se podařilo 85% nemovitostí odprodat zpět původním majitelům. Více zde.

Jak se zbavit dluhů

Velice často dostáváme od klientů stále stejnou otázku. Tou je „jak se zbavit dluhů„?

Na tuto otázku jsou vždy tři odpovědi, avšak většina našich klientů už všechny tři možnosti nemá. Hned vysvětlíme proč.

Tři možnosti, jak se zbavit dluhů:

 1. Konsolidace – v případě, že máte velké množství dluhů, které již nezvládáte splácet, je velká pravděpodobnost, že máte úvěry, které jste čerpali za velice nevýhodných podmínek úrokových sazeb resp RPSN. Proto je prvním krokem ve chvíli, kdy z nějakého důvodu nejste schopni splácet své dluhy, zjištění, zdali splňujet podmínky pro konsolidaci všech Vašich úvěrů. Špatnou zprávou však je, že v případě, že jste již v prodlení se splátkami některých z vašich úvěrů, je zde vysoká pravděpodobnost, že budete vedeni v registrech dlužníků, kam vás zadá věřitel právě ve chvíli, kdy se zpoždujete se splátkami. V takovém případě již konsolidaci nedostanete a musíte volit jiný způsob.
 2. Lépe placená práce – tento bod je dle našeho názoru úplně zcestný, protože v případě, že byste měli možnost najít lépe placenou práci, jistě byste to udělali i bez nutnosti přečtení tohoto článku. V případě, že byste byli schopni nalézt lépe placenou práci, je obecně doporučováno koncentrovat se na splacení jednoho úvěru přednostně. Idálně toho nejměnšího s nejvyšším RPSN.
 3. Oddlužení – oddlužení neboli osobní bankrot neboli insolvenci by mělo být až tou poslední cestou, kterou vyzkoušite v případě, že hledáte cestu jak se zbavit dluhů. Oddlužení je určeno pro ty, kteří již dále nemohou plnit své závazky a dostali se tak do platební neschopnosti. Oddlužení jim pomůže zbavit se až 70% veškerých svých dluhů a zbylých 30% splácet v 60 splátkách, tedy 5 letech.

V případě, že oddlužení je cestou, kterou chcete jít, jsme schopni Vám pomoci od vyhodnocení Vaší situace až po samotné vyhotovení insolvenčního návrhu spolu s jeho doručením na příšlušný krajský soud.

 

 

Finanční gramotnost díl 1. – Úvod

Přes 3 roky se zabýváme oddlužením fyzických osob a za celou dobu narážíme na stále stejné problémy s finanční gramotností našich klientů. Bohužel se však z našeho úhlu pohledu za poslední tři roky vůbec nic nezměnilo.

Je to spíše naopak. Lidé si stále bezhlavěji půjčují peníze na nepotřebné věci, jako např. na vánoční dárky nebo na dovolenou.

Přesně tento druh nadstandardních výdobytků moderní doby vede spoustu obyvatel do záhuby. Proto jsme se jako společnost rozhodli nabízet školení finanční gramotnosti zaměstnavatelům.

Z logiky věci jsme uvažovali tak, že každý zaměstnavatel musí mít zájem na tom, aby jeho zaměstnanci byli více finančně gramotní, aby se chovali ke svým penězům zodpovědněji, aby nezatěžovali účetní oddělení společnosti věčnými exekučními srážkami a v neposlední řadě, aby podávali vzhledem ke své psychické pohodě lepší pracovní výkony.

Nicméně jsme pohořeli.

Ukázalo se, že zaměstnavatelům je to všechno jedno. Že jim zase tolik o psychickou pohodu svých zaměstnanců nejde, a že mají dost své práce.

Materiály, které jsme však připravili pro tyto prezentace nám přijde smutné nevyužít. Proto zkusíme prostřednictvím několika článků zveřejnit naprosté základy finanční gramotnosti formulované tak, aby je pochopil naprosto každý. Nečekejte tedy žádné sofistikované právnické definice, jako spíše vysvětlení fungování financí pro první stupeň základní školy.

Soudci chtějí oddlužení odklonit od soudů

V rámci novely insolvenčního zákona která je právě předložena legislativní radě vlády by soudci rádi viděli posun k tomu, aby oddlužení jako takové vyhodnocovali insovlenční správci, nikoliv soudci samotní a aby tak ulehčili soudům.

V aktuální chvíli je podáváno přibližně 30.000 návrhu na oddlužení ročně a agendu a odbavení si pod sebou drží pouze 15 soudců. Ve chvíli, kdy by byla snížena hranice oddlužení až k nule procent, vzrostla by poptávka po oddlužení a soudci by je už nedokázali odbavovat. Více v článku zde.