Přestaňte nakupovat věci, které nepotřebujete

Stále častěji se nás ptáte, jak se nezadlužit. Jak se nedostat do dluhů.

Prvním krokem, který byste měli udělat je – sepsat si příjmy a výdaje na kus papíru. Hlavně u výdajů je nutné být zcela konkrétní a sepsat opravdu vše, co daný měsíc utratíte.

Garantuji Vám, že minimálně v 80% případů naleznete na prosto zbytečné položky, které nepotřebujete a dané věci kupujete spíše proto, abyste se pochlubili lidem, které nemáte rádi.

Zamyslete se nad tím a dejte nám vědět, jaký byl Vás výsledek.

Co je zajištěný dluh a lze se z něj oddlužit?

Možnost vyhlášení osobního bankrotu pro manželé s nízkým příjmem

OTÁZKA: Dobry den, chteli bychom s manzelem vyhlasit osobni bankrot. Ja jsem na MD a manzel ma ve smlouve psany zaklad 14000 Kc ale vyplatu ma kolem 25000 Kc zbyla castka mu delaji cestovni naklady. Byla mi moznost bankrot vyhlasit nebo mame smulu s tak nizkym zakladem?

 

ODPOVĚĎ:

Vážená paní,

příjem je důležitý, ale výše příjmu potřebná pro oddlužení je odvislá od výše dlužné částky. Jelikož od Vás máme jen omezené informace o situaci, se kterou se s manželem potýkáte, rádi bychom znali podrobnosti, abychom Vám mohli poradit a pomoci. V případě, že budou nějaké překážky pro vstup do oddlužení, jsme schopni Vám poradit, jak je odstranit a oddlužení zahájit.

Kontaktujte nás na tel: 725 766 273 či nám zanechte Váš kontakt abychom se mohli spojit.

Oddlužení samoživitelky

OTÁZKA: dobry den chci se zeptat zda se muzu oddluznit , jsem samoživytelka a mam 2 deti  me prijmi jsou socialni davky ,sirotčí duchod ten je na dceru a alimenty ,myslim ze muj dluh je asi kolem 150000 tis. rada bych to nak už řešila predem dekuji za odpoved

 

ODPOVĚĎ:

Vážená paní X,

děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte. Pokud čerpáte pouze sociální dávky, nepovažují se tyto prostředky v rámci oddlužení za Vaše příjmy. Sociální dávka je účelově vynaložená, a proto z ní nemůže soud nařídit srážku. Navíc sirotčí důchod a alimenty se považují za příjem dítěte a ne Vás.

Pokud nejste schopna Vaše závazky hradit a uvažujete o oddlužení, jedinou cestou, jak soudu doložit příjem, ze kterého můžete splácet, je buď se nechat zaměstnat a začít pracovat, pokud je to ve Vašem případě možné, nebo mít kolem sebe někoho, kdo by se zavázal, že Vám se splácením bude pomáhat. Funguje to tak, že se Vám dotyčná osoba zaváže měsíčně přispívat částku, která bude potřeba na splátku dluhu. Tento „dárce“ pak nenese odpovědnost za dluhy dlužníka (není ručitelem), nýbrž jen pomáhá s úhradou splátek.

Abychom byli schopni Vám ve Vaší situaci pomoci, obraťte se prosím na tel: 725 766 273 nebo nám zanechte kontakt. Naši konzultanti s Vámi případ rozeberou a poradí jak oddlužení případně zahájit.

S pozdravem,

Asociace pro řešení osobního bankrotu, z.s.

Za jakou cenu exekutor zpeněžuje nemovitosti?

Otázka: Za jakou cenu může exekutor v rámci dražbi zpeněžit mou nemovitost?

 

Odpověď: Exekutor v případě zpeněžení majetkové podstaty postupuje dle tržního odhadu ceny nemovitosti. To znamená, že draží nemovitost za 100% její odhadní ceny. V případě, že se nemovitost neprodá, může exekutor dražit nemovitost opakovaně a to minimálně za 70% předchozí vyvolávací ceny. Takto exekutor postupuje až do chvíle, než se nemovitost prodá a exekuce se tím uspokojí v plné nebo částečné výši. Vždy je tedy rozumější prodávat nemovitost v rámci oddlužení, neboli osobní bankrot, kdy si můžeme být jisti tím, že i když se nemovitost prodá za nižší částku, nezbydou nám po ní žádné dluhy.

Oddlužení v roce 2017

Otázka: Dobrý den, na internetu jsem se u spousty oddlužovacích agentur dočetla, že od 1.1.2017 již nebude oddlužení možné tak jednoduše jako je tomu nyní. Mám se bát a urychleně vyhlásit osobní bankrot?

 

Odpověď: Dobrý den, tato informace je naprosto milná. Oddlužení bude i v dalším roce možné. Aktuálně prošla poslaneckou sněmovnou novela insolvenčního zákona, která bude pouze regulovat osoby, které mohou oddlužení poskytovat. Další změny se týkají jak insovlenčních správců, tak odměnt za vypracování návrhu. Oddlužení však bude možné i nadále. Více např. v tomto článku.

Registry dlužníků po ukončení oddlužení

Je možné po ukončení oddlužení smazat jméno z insolvenčního rejstříku popř. z registru dlužníků jako je SOLUS?

 

Odpověď: Existuje zde rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), které vychází z předpokladu, že dlužník může být v takovémto registru evidován pouze se svým souhlasem. Toto rozhodnutím bylo napadeno správní žalobou, o které dosud nebylo rozhodnuto, nicméně do té doby rozhodnutí platí a ÚOOÚ tak postupuje. Lze tedy zaslat na předmětný registr odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů (ten byl udělen např. někde v bance, nebo při sjednávání úvěrového produktu) a domáhat se tak výmazu z tohoto registru. V případě negativní reakce je možné podat podnět na ÚOOÚ.

Může exekutor polepit vchodové dveře do bytu?

Může exekutor konat v podobě polepení vstupních domovních dveří s informací, že dlužník nezaplatil a zahájil insolvenci?

 

Odpověď: Takovéto jednání je mimo pravomoc exekutora. Je otázkou co přesně na ty dveře vylepil, vzhledem k tomu, že údaje o insolvenčním řízení jsou veřejně dostupné, je otázkou, jak by to soud posoudil. Jako obranu bych proto v první fázi doporučil obrátit se stížností na překročení pravomocí exekutora (jednání v rozporu se zákonem) na exekutorskou komoru, která o ní nějakým způsobem rozhodne. V případě rozhodnutí ve prospěch dlužníka, bude mít dlužník silnější postavení i pokud by následně požadoval nějaké zadostiučinění u soudu prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti.

Úvěr jednoho z manželů

Pokud jsou manželé a manžel ručí na úvěr známého. Známý nehradí splátky a dluh sesplatní a exekutor tedy vymáhá dluh po manželovi i manželce. Pokud by vstoupili do insolvence oba z manželů, je nebezpečí, že přijdou o nemovitost, pokud je vlastníkem pouze manželka, která nabyla nemovitost v rámci dědického řízení cca před rokem? Pokud ručí jen jeden z manželů, je to dluh obou? musí se tedy oddlužovat oba společně?

Odpověď:

Pokud za úvěr ručí společně (podepsali ručení oba dva) a podali na sebe insolvenční návrh, pak § 394a odst. 2 jim výslovně stanoví povinnost prohlásit, že všechen jejich majetek (i výlučný majetek jednoho z manželů) je pro účely insolvenčního řízení považován za majetek ve společném jmění manželů. Situace je zde tedy odlišná než v řízení exekučním. Pro úplnost dodávám, že pouze tímto ručením není splněna podmínka mnohosti věřitelů.
V případě, že by ručení podepsal pouze jeden z manželů, je třeba posoudit, zda tímto svým podpisem zavázal pouze sebe, nebo i manželku. Obecně platí, že jsou zavázáni oba manželé společně a nerozdílně, ledaže závazek převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (zde bude rozhodovat jaká je výše ručení).

Zajištění nemovitosti třetí osobou a oddlužení

Pokud někdo vstupuje do insolvence a má nemovitost, která je předmětem zajištění pro úvěr někoho jiného. Pokud dojde k prodeji nemovitosti, dostane částku rovnou zajištění ten zajištěný věřitel? i když to není věřitel dlužníka?

Odpověď:

Tento zajištěný věřitel by měl svůj nárok (budoucí nárok, který mu může vzniknout v případě, že původní dlužník nebude splácet svou pohledávku) přihlásit jako podmíněnou pohledávku, která bude uspokojována až v případě, že původní dlužník prokazatelně nehradí svůj dluh. V případě, že dojde k prodeji nemovitosti, měla by být příslušná částka, pro kterou je zřízeno zástavní právo, deponována na účtu insolvenčního správce a v případě neuplatnění podmíněné pohledávky rozdělena mezi ostatní věřitele, jinak z ní bude přednostně uspokojována ta zajištěná pohledávka. To vše však platí v případě, že zajištěný věřitel přihlásí svou pohledávku.