Jak se zachovat v době, kdy se na nás všech podepisuje nouzový stav v důsledku pandemie COVID-19?

Již je to nějaký čas (v současnosti zhruba 1 měsíc), co všichni musíme pracovat, žít, myslet, sportovat, nakupovat apod. s menšími či většími omezeními. Bohužel ani České republice se vlna šíření koronaviru COVID-19 nevyhnula. Chtě nechtě nás to všechny omezuje při běžném každodenním životě.

Trápíte se finančními problémy, které vám tento momentální stav přivodil nebo zhoršil?

Pak jsme tu právě pro vás. Nebudeme s vámi primárně řešit, co dělat, pokud jste přišli o práci, nebo máte nižší mzdu (příp. odměnu), nebo musíte čerpat dovolenou, nebo čerpat náhradní volno, nebo si vzít na dítě školou či školkou povinné ošetřování, apod. 

Naším cílem je, abychom vám objasnili aktuální stav a novinky na „poli“ oddlužení, exekucí, úvěrového moratoria, tedy institutů, které se vás již nyní týkají nebo ke kterým směřujete. Probereme především nově vydaná vládní nařízení týkající se výše zmíněných institutů.

Jestliže se chcete více dozvědět, co je úvěrové moratorium, jaké jsou jeho podmínky, jestli vám pomůže nebo nepomůže, pak čtěte dál.

Moratorium je určeno pro občany, ale i pro drobné podnikatele a firmy, kteří mohou zažádat o odložení splácení pouze u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů a hypoték a to až na půl roku. Toto moratorium bude závazné pro všechny banky, tak i nebankovní společnosti.

Požádat o něj může ten, kdo

  • měl úvěr nebo hypotéku sjednanou před 26.3.2020,
  • potřebuje odložit splácení na 3-6 měsíců (méně či více si není možné zvolit),
  • svému věřiteli oznámí, že kvůli koronaviru nyní nemůže splácet a chce si splátky odložit,
  • nebyl k 26.3.2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů.

Odložení splácení úvěru ale nemusí využít všichni, kdo splňují výše uvedené. Podání žádosti (vyplnění formuláře) je zcela dobrovolné. Každý bude muset potvrdit čestným prohlášením, které věřitel nebude zkoumat, že byl opravdu postižen pandemií.

Tento institut má své výhody i nevýhody.

Výhodou je, že nemusíte prokazovat vůbec to, jestli se na vás pandemie COVID-19 finančně „podepsala“ nebo ne.

Nevýhodou naopak je, že se délka splácení úvěru adekvátně prodlouží o narůstající úrok, který bude po dobu odložení splátek nadále běžet. Fyzické osoby tento úrok zaplatí spolu se zbývajícími splátkami po skončení moratoria. Po obnovení splácení úvěru se opět naváže tam, kde se splácení přerušilo. Může se jednat o několik splátek navíc oproti tomu, co jste si sjednali. O kolik měsíců se vám splácení prodlouží, vám nejsme schopni říct. Vždy bude záležet na vaší konkrétní situaci.

Co se týče výše úroku, pak se vláda dohodla na tom, že po dobu odkladu splátek bude platit smluvní úrok sjednaný. Ten ale nesmí být vyšší jak zákonem daných 9% za rok. Mluvíme o tzv. „zastropování“ smluvního úroku.

Říkáte si, že by vám nyní odklad splátek vyhovoval, protože se nacházíte v nesnadné rodinné, finanční, pracovní situaci? Jestliže jste v současnosti předlužení – to znamená, že máte nějaké jiné dluhy po splatnosti více jak 30 dní, nebo s vámi bylo zahájeno exekuční řízení, pak pouze odklad splátek u úvěrového dluhu na pár měsíců vás nezachrání a ani neuchrání od dalšího se zadlužování. Právě pro vás by byla schůdnější cesta v podobě oddlužení, tj. osobního bankrotu. O osobním bankrotu se více dozvíte v dalším textu.

Jaké změny nastaly v důsledku koronaviru COVID-19 u oddlužení?

Probíhající insolvenční řízení jako takové nebude kvůli pandemii COVID-19 přerušováno, zastavováno ani odkládáno.

Insolvenční řízení doznalo několika změn novelou insolvenčního zákona minulý rok. O novele a jejích změnách jsme vás informovali v předchozích našich článcích zveřejněných na našich internetových stránkách, proto si dovolíme na ně odkázat.

Novela vešla v účinnost k 1.6.2019. To je přelomové datum, ke kterému se vztahují i změny v insolvencích s ohledem na probíhající pandemii. Je proto třeba rozlišovat, kdy o vašem návrhu na povolení oddlužení insolvenční soud rozhodl, resp. kdy vám soud „přiklepl“, že jste v úpadku. Zda se tomu stalo před novelou insolvenčního zákona nebo po ní.

Pokud se tak stalo do 31.5.2019, můžete u soudu žádat o změnu splátkového kalendáře, tedy o snížení splátek. Musíte ovšem doložit, že se u vás podstatně změnily okolnosti, podle kterých soud rozhoduje a stanovuje výši a trvání stanovených měsíčních splátek.

Poslanci dále odsouhlasili, že není třeba nutně dodržet splacení dluhu ve výši 30%. Dosud platilo, že pokud dlužník nesplatil alespoň 30 procent dluhu, bylo mu oddlužení zrušeno. Nyní však bude všechny případy na konci posuzovat soud a ten může uznat, že se dlužník poctivě snažil, ale vlivem koronavirové epidemie přišel o své příjmy, a proto na metu 30 procent nedosáhl.

Ve druhém případě, kdy vám oddlužení bylo schváleno v době od 1.6.2019, se můžete uchýlit buď

  • k žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek z důvodu změny poměrů (budete odkazovat na ust. § 398 odst. 5 insolvenčního zákona). Soud takové žádosti vyhoví jen tehdy, pokud by aktuální výše splátek znamenala, že nebudete schopni dlouhodobě splácet.,
  • nebo můžete požádat o přerušení řízení až po dobu 1 roku. Tento postup můžete využít kdykoliv během oddlužení a není vázaný na současný nouzový stav. Tento způsob řešení vaší finanční krize lze zvolit pouze jednou. Za situace, kdy soud o přerušení rozhodne, jste stále povinni platit odměnu insolvenčního správce ve snížené 30% výši a k tomu jeho hotové výdaje.

A co takové exekuce a koronavir COVID-19?

Ani na ně jsme nezapomněli. Můžete podat návrh na odklad u soudního exekutora. Povinný musí vysvětlit a také doložit, jakým způsobem se ho současná situace dotýká.

Novinkou je, že exekutorské úřady pozastavily takzvané mobiliární exekuce až do června letošního roku. Změny se dotkly také prodejů nemovitých věcí. Prodeje se nesmí konat u dlužníka, který má v nemovitosti vedený trvalý pobyt a jehož výše dluhu nedosahuje alespoň 100.000,–Kč. 

Vláda dále navrhuje, aby byly zastaveny všechny exekuce, ve kterých nebylo za poslední tři roky nic vymoženo nebo nebyl-li po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by stačil alespoň ke krytí exekučních nákladů. O dalších změnách vás budeme průběžně v následujících článcích.