Zanechte kontakt, zavoláme Vám
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Zjistěte, zda se můžete nechat oddlužit.
Kompletní analýza Oddlužovací kalkulačka

Kompletní nezávazná analýza oddlužení zdarma

Pro získání Vaší kompletní analýzy oddlužení vyplňte všechna pole ve formuláři.

V případě otázek využijte nápovědy u každého pole analytického nástroje oddlužení, nebo se prosím obraťte na naši tísňovou linku, nebo chat v pravém dolním rohu našich webových stránek a naši konzultanti Vám rádi odpoví.

Analytický nástroj oddlužení

OSOBNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O DLUHOVÉ SITUACI

otazník

Ano Neotazník

otazník

Ano Neotazník

otazník

otazník

Ano Neotazník

otazník

otazník

Ano Neotazník

Ano Neotazníkotazník

Ano Neotazník

Ano Neotazník

Ano Neotazník

otazníkotazník

otazníkotazník

Ano Neotazník

Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Asociace pro řešení osobního bankrotu, z.s. (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.
Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení a telefonického kontaktování subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a telefonického spojení a to do doby, kdy subjekt přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány). Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce a nebo pro zpracování , nebo použití třetími osobami.
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Souhlasím s podmínkami