Může exekutor polepit vchodové dveře do bytu?

Může exekutor konat v podobě polepení vstupních domovních dveří s informací, že dlužník nezaplatil a zahájil insolvenci?

 

Odpověď: Takovéto jednání je mimo pravomoc exekutora. Je otázkou co přesně na ty dveře vylepil, vzhledem k tomu, že údaje o insolvenčním řízení jsou veřejně dostupné, je otázkou, jak by to soud posoudil. Jako obranu bych proto v první fázi doporučil obrátit se stížností na překročení pravomocí exekutora (jednání v rozporu se zákonem) na exekutorskou komoru, která o ní nějakým způsobem rozhodne. V případě rozhodnutí ve prospěch dlužníka, bude mít dlužník silnější postavení i pokud by následně požadoval nějaké zadostiučinění u soudu prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti.