Oddlužení v době pandemie coronaviru

Spolu s pandemií coronaviru Covid-19 se život v zemi téměř zastavil. Jen některé obory fungují bez nutnosti omezení provozu. Z důvodu nařízení vlády je pak omezen odbyt celé řady výrobků, které nesouvisí s chodem domácnosti. Toto vše vede k poklesu odbytu a tím pádem i poklesu výroby. Do toho všeho se musí zaměstnavatelé potýkat s nejistotou, zda-li do práce dorazí zaměstnanec či bude doma v nucené karanténě. Toto vše nyní ovlivňuje trh práce a hlavně výdělek zaměstnanců. Sice ze strany státu funguje program antivirus, který pomáhá zaměstnavatelům udržet zaměstnanost, nicméně tento program nepokryje celou výplatu zaměstnanců a pak je vypláceno na mzdě jen poměrná část ve výši např. 80 %. Někdo může namítnout, že pokud se člověk chová zodpovědně a má nějaké prostředky ušetřené, dlouhodobý pokles příjmu např. o 20 % by neměl ohrozit finanční stabilitu rodiny či jednotlivce.

Pokud situace ale trvá rok, pak i sebezodpovědnější člověk může mít problémy. Životní náklady neklesnou a úhrady hypotéky, poplatků či splátek na spotřebitelské úvěry nepočkají. V tu chvíli se člověk může dostat do situace, kdy je výše všech nákladů vyšší než výdělek daný měsíc. Pokud dojde našetřená rezerva a není kde brát, snaží se člověk nedostatek prostředků vyřešit například dalším úvěrem – ať už dlouhodobým či krátkodobým. Tady bychom rádi upozornili, že další zadlužování, pokud člověk již ví, že daný měsíc nemá na úhradu není žádoucí. Zbytečně tak ke všem poplatkům přibude další splátka a náklady vzrostou. Pokud se již dostanete do situace, kdy není kde brát a výše splátek je tak vysoká, že s největší pravděpodobností byste již další měsíc splátky neuhradili, jedná se o hrozící úpadek. Pak může být řešení například individuální domluva s věřiteli na novém splátkovém kalendáři formou refinancování či oddlužení. Oddlužení pak nabídne dlužníkovi i ochranu před vymáháním dluhu ze strany věřitele a znemožní výkon exekuce. V rámci oddlužení je pak nastavena jedna splátka, kterou dlužník hradí po omezenou dobu maximálně 5 let. Vždy je dobré se o situaci pobavit s odborníkem, který poradí, jakou cestou se můžete vydat, hlavně se ale více nezadlužovat.

Začněte s oddlužením
ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají
a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.

Spočítejte si, zda
máte nárok na
oddlužení

Připravili jsme pro vás
jednoduchou kalkulačku.

Oddlužení ve městech

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.