Zanechte kontakt, zavoláme Vám
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Zjistěte, zda se můžete nechat oddlužit.
Kompletní analýza Oddlužovací kalkulačka

Osobní bankrot podmínky

V následujícím popisu podmínek osobního bankrotu naleznete výpis toho, co musíte a nesmíte splňovat za účelem schválení Vašeho osobního bankrotu. Pod tímto seznamem poté naleznete jednotlivé body dostatečně rozepsané.

Osobní bankrot podmínky

Musíte mít:

 • Schopnost splatit alespoň 30% dluhu za 5 let
 • Dluhy po splatnosti déle než 30 dní
 • Statut platební neschopnosti
 • Alespoň dva věřitele

Nesmíte mít:

 • Živnostenský list – od 1.1.2014 možnost vlastnictví živnostenského listu
 • Dluhy z podnikání
 • Pravomocné odsouzení za trestný čin majetkové, nebo hospodářské povahy za posledních 5 let

Pokud splňujete všechny podmínky, od úspěšného osobního bankrotu Vás dělí již pouze 3 kroky.

Výčet podmínek osobního bankrotu popisem

 1. Musíte mít:
  • Schopnost splatit alespoň 30% dluhu

   Vzhledem k tomu, že prioritou soudu je uspokojení Vašich věřitelů v co nejvyšší možné výši je tento bod prakticky nejdůležitější. Hlavní podmínkou osobního bankrotu tedy je schopnost splacení alespoň 30% veškerých svých závazků v horizontu 5 let. Toho můžete dosáhnout dvěma způsoby:

    • Pravidelným měsíčním příjmem

     Pro schválení osobního bankrotu formou splátkového kalendáře je nezbytný plat, mzda, důchod, dohoda o provedení činnosti, mateřský příspěvek, nebo jiná náhrada za mzdu (nepostačující je dohoda o provedení práce). Na základě takovýchto příjmů Vám poté soud sestaví splátkový kalendář, na jehož základě budete schopni splatit minimálně 30% veškerých svých dluhů ve lhůtě 5 let (tedy v 60 splátkách). Jestli tuto podmínku splňujete Vám ověří kalkulačka oddlužení. Do pravidelného měsíčního příjmu nemůžete započítat přídavky na děti, sociální příplatky, příspěvky na bydlení, alimenty a jiné sociální dávky. V případě, že Vám  kalkulačka oddlužení řekne, že nejste vhodným adeptem na oddlužení z důvodu nízkého měsíčního příjmu, můžete situaci vyřešit tím, že naleznete někoho (převážně někdo z rodiny), kdo Vám se splácením bude pomáhat. Takovým způsobem dosáhnete příjmu ve výši potřebné pro schválení všech podmínek osobního bankrotu.

   V případě, že si nejste jisti, v jaké výši by měl být Váš měsíční příjem při osobním bankrotu, vyplňte naši kompletní analýzu oddlužení.

   • Prodejem soukromého majetku

    V případě, že vlastníte nemovitý majetek tj. dům, pozemek, byt, na kterém není zástavní právo (uvalení exekuce na nemovitost není problémem) a z výtěžku jeho prodeje by bylo možné uhradit věřitelům alespoň 30% veškerých Vašich závazků, podmínky osobního bankrotu splňujete a proto bude schválen.

  • Dluhy po splatnosti po dobu delší než 30 dní

   Další podmínkou osobního bankrotu je to, že musíme prokázat, že nejste schopen/schopna splácet své peněžité závazky po dobu delší než 30 dní. Tato situace je nazývána úpadkem. V případě, že tuto podmínku osobního bankrotu nesplňujete, ale je zde zřejmý předpoklad, že se tomu tak brzo stane, protože nejste schopen/schopna dále hradit své životní náklady, nalézáte se v situaci nazývané hrozící úpadek a tato podmínka osobního bankrotu tedy není vyžadovaná.

  • Statut platební neschopnosti

   Soud bude kontrolovat, jestli jste v platební neschopnosti. V té jste, pokud jste zastavili většinu plateb, které posíláte na úhradu svých dluhů, nebo pokud svoje dluhy nesplácíte už tři měsíce, anebo pokud výtěžek z prodání Vašeho majetku v exekuci již nepokryje Vaše dluhy. Soudu stačí, abyste splňovali pouze jednu z těchto podmínek, aby uznal, že jste v platební neschopnosti, nicméně, stejně jako v předchozím bodě, soudu stačí i důkazy v žádosti o osobní bankrot, že takováto situace u Vás brzy nastane, aby uznal splnění podmínky osobního bankrotu o platební neschopnosti.

 2. Nesmíte mít:
  • Živnostenský list

   V současné chvíli je již vlastnictví živnostenského listu při podání návrhu na osobní bankrot povoleno pro vyhlášení osobního bankrotu. Novela zákona č. 294/2013 Sb., která nabyla účinnosti 1.1.2014 vlastnictví živnostenského listu povoluje.

  • Dluhy z podnikání

   Zákon stanovuje, že osobní bankrot mohou vyhlásit pouze ti, jejichž dluhy nepocházejí z podnikání. Praxe je ovšem taková, že někteří soudci povolí osobní bankrot pokud je celková výše dluhů tvořena cca 8% z dluhů z podnikání, nicméně vždy pak závisí na konkrétním soudci, kvalitě zpracovaného insolvenčního návrhu a dalších faktorech jestli Váš osobní bankrot bude povolen. Dluhy, které jsou definovány jako dluhy z podnikání, jsou především ty, kde figuruje Vaše IČO (tj. nezaplacené faktury, nebo podnikatelské úvěry), dluhy na sociálním a zdravotním pojištěním, anebo nezaplacené daně.

  • Pravomocné odsouzení za trestný čin majetkové, nebo hospodářské povahy za posledních 5 let

   Další podmínkou osobního bankrotu je předložení aktuálního výpisu z rejstříku trestů. V případě, že jste se v posledních 5 letech dopustil/a krádeže, podvodu, neoprávněného podnikání, krácení daní, anebo jiného majetkového trestného činu, popř. jiného trestného činu hospodářské povahy, soud návrh na osobní bankrot nepovolí. Jsou však známy i případy, kdy se soud podařilo přesvědčit o čistých záměrech dlužníka, a od této podmínky osobního bankrotu bylo odhlédnuto.