Co přinese od 1.6.2019 novela insolvenčního zákona?

Osobní bankrot je pojem, kterého se mnoho lidí hrozí, ale jiní k němu upínají velké naděje. Poskytuje totiž výraznou pomoc ve chvíli, kdy se dostanete do dluhové pasti a nejste schopni splácet své půjčky. Taková situace může nastat i ve chvíli, kdy ji nejméně čekáte. Stačí nemoc, ztráta zaměstnání, snížení mzdy – a problém je na světě. 1.6.2019 vstoupí v platnost novela insolvenčního zákona, která by měla tento proces zjednodušit a umožnit tak více lidem osobního bankrotu dosáhnout.

Co je to osobní bankrot

Osobní bankrot není nic, čím bychom se chtěli chlubit. Přesto nastanou v životě situace, kdy už lidé nejsou schopni splácet své úvěry, spadnou do dluhové pasti, na krku mají exekuce a spoustu dalších problémů, které s tím vším souvisí. Proto je tady možnost, jak se ze svých dluhů vyvázat a nepřijít při tom úplně o všechno.

Někteří lidé se domnívají, že osobní bankrot je pro lidi, kteří své úvěry platit nechtějí. Jenže ono je to ve skutečnosti trochu jinak. Osobní bankrot je tady především pro lidi, kteří z nějakého důvodu nemohou nadále splácet své úvěry tak, jako dříve, ale chtějí svou situaci řešit. Pak je možnost využít insolvence a nechat se oddlužit. Na osobní bankrot však dosud nedosáhl každý. Jeho podmínky jsou celkem přísné, a ne každý dlužník byl schopen je splnit.

Proto došlo k projednání novely insolvenčního zákona, která má celý proces zjednodušit a umožnit osobní bankrot téměř každému, kdo si o něj zažádá.

Osobní bankrot 2019 – jaké budou jeho nové podmínky?

Hlavní změnou, kterou novela přinese, bude rozdělení oddlužení na dvě varianty. Při první variantě bude nutné, aby dlužník uhradil minimálně 60 % svých dluhů do 3 let. Před tím, než začne tuto částku splácet, bude muset prokázat schopnost nařízené splátky hradit.

Druhá varianta se nebude příliš lišit od té současné. Splácení bude trvat 5 let a dlužník bude muset uhradit minimálně 30 % z dlužné částky. Na rozdíl od první varianty však nebude muset prokazovat předem, že je schopen nařízenou splátku hradit. To je výhoda, díky které bude mít možnost oddlužení více lidí než doposud.

Pokud se u druhé varianty stane, že dlužník nebude schopný určenou částku splácet, bude soud projednávat další řešení, kterým může být i prominutí dluhu. Soud bude přihlížet hlavně k tomu, zda se dlužník o splácení alespoň snažil, nebo zda ke svému závazku přistupoval zcela lhostejně.

Pokud budou o osobní bankrot žádat lidé ve starobním či invalidním důchodu, přinese novela zjednodušení i pro ně. Jejich oddlužení bude mít stejné podmínky, jako jsou u pětileté varianty, ale doba splácení bude jen tři roky.

Dosáhne na osobní bankrot v roce 2019 opravdu každý?

Podle některých tvrzení je novela navržena tak, aby oddlužení dosáhl každý žadatel. Realita ale bude trochu odlišná. Žadatel o osobní bankrot od 1.6.2019 bude muset být schopen platit odměnu insolvenčnímu správci, a to buď 900 Kč, nebo 1089 Kč v případě plátců DPH. Pokud budou o oddlužení žádat manželé, odměna insolvenčnímu správci bude 1350 Kč. Stejnou částku bude muset dlužník platit i vůči věřitelům pro umoření závazku.

Zvýšená nezabavitelná částka

Lidé, kterým bude osobní bankrot schválen, na tom budou opravdu o něco lépe než doposud. Důvodem je zvýšení minimální nezabavitelné částky, kterou si může dlužník ponechat. Ta původně tvořila 6225,33 Kč, a od roku 2019 je to 6428,67 Kč.

Vedle nezabavitelné částky se v roce 2019 zvýšilo i životní minimum, od kterého se dlužníkovi vypočítává výše splátek v oddlužení. Z původních 9338 Kč se zvedlo na 9643 Kč.

Použité zdroje:

https://www.ceska-justice.cz/2019/01/oddluzeni-2019-vse-se-zmeni-dluznika-osobnim-bankrotu/

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novela-insolvecniho-zakona-2019-ppbi-120640.html

http://www.insolvencnizona.cz/aktuality/novela-insolvencniho-zakona-verze-2019-1/