Exekuční srážky při insolvenci

Pokud dlužník vstoupí do insolvence a v tu dobu probíhají exekuční srážky na plat zastaví se? Jeden ze zdrojů uvádí, že peníze ze splátek se budou u mzdové účetní deponovat a následně se vyplatí buď dlužníkovi při schválení osobního bankrotu nebo se naopak pošlou exekutorovi při případném odmítnutí návrhu.

 

Odpověď: Zaměstnavatel je povinen ve srážkách ze mzdy pokračovat i po zahájení insolvenčního řízení a sražené částky deponovat do rozhodnutí o insolvenčním návrhu.
§ 109 odst. 2 IZ výslovně stanoví, že: „Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí.“ Takovým zajištěním dlužníkova majetku jsou i srážky ze mzdy, které dosud nebyly vyplaceny (v případě jejich vyplacení by se jednalo o výkon rozhodnutí dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ).
Tzn. zaměstnavatel je nadále povinen provádět srážky dle původního rozhodnutí, ale již je nesmí z důvodu zahájení insolvenčního řízení vyplácet.

Exekuce na příjem ze zahraničí

V případě, že dlužník pracuje v zahraničí, má příjem ze zahraniční společnosti na zahraniční/český bankovní účet a má exekuce. Může na jeho plat exekutor?

 

Odpověď: V případě bankovního účtu v ČR, může vydat exekutor exekuční příkaz k přikázání pohledávky z jakéhokoliv účtu dlužníka, tzn. jsou exekuovány pouze finanční prostředky, které má dlužník přímo na účtu. Pokud je exekuce vedena na plat/mzdu, pak se exekuovaná částka ani na účet dlužníka nedostane, protože je tato částka strhávána přímo zaměstnavatelem. V případě exekuce na příjmy dlužníka, které zůstanou v zahraničí, pravomoc českého exekutora není dána. Věřitel se, ale svého nároku může domáhat pomocí práva daného státu v zahraničí, či využít evropské mechanismy jako je evropský exekuční titul.