Jak vyhlásit osobní bankrot zdarma?

Dostali jste se do dluhové pasti a nevíte jak dál? Výše splátek vám přerůstá přes hlavu? Přišli jste o práci, nebo z důvodů nemoci v rodině nemůžete platit své splátky ve stejné výši? Ať už je to jakkoli a vy jste se rozhodli vyřešit svou finanční situaci vyhlášením osobního bankrotu, jistě přemýšlíte, kolik vás to (ještě) bude stát. Je vůbec možné vyhlásit osobní bankrot zdarma?

Jak začít – podání návrhu na oddlužení

Prvním krokem k oddlužení je podání návrhu na osobní bankrot. Ten se připojuje k návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Návrh na povolení oddlužení nemůže podat sám dlužník. Je potřeba, aby se obrátil na advokáta, soudního exekutora, insolvenčního správce, neziskovou organizaci či jinou akreditovanou osobu, která za dlužníka návrh podá k insolvenčnímu soudu.

Někdy se může stát, že bylo insolvenční řízení již zahájeno na popud některého z věřitelů. V tom případě může váš zástupce podat váš návrh do 30 dnů od okamžiku, kdy vám byl doručen návrh některého z věřitelů insolvenčním soudem. Všechny tyto návrhy se při tom zasílají insolvenčnímu soudu, kterým je Krajský soud v místě vašeho bydliště.

Poplatky pro insolvenčního správce

Po dobu splácení svého dluhu bude potřeba platit insolvenčního správce, který na váš dluh dohlíží. Kdo jím bude, to určí soud. Poplatky insolvenčnímu správci se strhávají ze splátky v oddlužení. Za jednotlivce je tato částka 1089 Kč a za manželé potom 1633,50 Kč měsíčně.

Jak na osobní bankrot zdarma

Pokud se pro oddlužení rozhodnete, dobře promýšlejte, jakým způsobem to uděláte – tedy komu svěříte své finance do rukou. V dnešní době totiž existuje plno firem, které se oddlužení věnují. Většina z nich si ale za své služby účtuje poplatky – nějak být živy musí. Jak to udělat, abyste za vyřízení osobního bankrotu a podání návrhu na oddlužení platili co nejméně?

Nejjednodušší řešení je vyhledat neziskovou organizaci nebo občanskou poradnu, které pomáhají dlužníkům bezplatně. Pokud vybíráte firmu, která vám pomůže s osobním bankrotem, zjistěte si předem podmínky, za jakých za vás vše vyřídí. Některé společnosti mají tyto informace hned na úvodní straně. Nejen že neplatíte žádné poplatky předem, ale i zálohy insolvenčnímu správci se hradí až ze splátek oddlužení. Pokud soud oddlužení zamítne, žádný poplatek hradit nemusíte.

Zdarma vám s oddlužením pomůže i naše společnost Oddlužtemě.cz, která je rovněž neziskovou organizací, a tudíž své služby poskytuje bezplatně.

Použité zdroje:

https://www.penize.cz/osobni-bankrot/309590-2016-chci-vyhlasit-osobni-bankrot-navod-kalkulacka-formulare

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oddlu%C5%BEen%C3%AD_(%C3%BApadkov%C3%A9_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD)

Souhlas s oddlužením dluhu z podnikání

V případě, že chci vyhlásit osobní bankrot a mám dluhy z podnikání, které jsou již v exekuci, potřebuji souhlas s oddlužením dluhu od věřitele nebo exekutora?

 

Odpověď: Exekutor pohledávku jen vymáhá na pokyn věřitele tzn., že souhlas se vyžaduje pouze od věřitele (ten s ní má právo nakládat). To samé by mělo platit i pro náklady exekuce, které jsou příslušenstvím pohledávky a v insolvenčním řízení by tak měly být uplatněny věřitelem, nikoliv exekutorem.

Ovlivní mě sňatek s dlužníkem v oddlužení?

Co když je dlužník, kterému je schváleno oddlužení a pravidelně splácí. Během 5 let se ožení, nebo vdá a vezme si multimilionáře? Nebo člověka s nemovitostí? – má to nějaký vliv? I z hlediska výše splátek?

 

ODPOVĚĎ: Tato skutečnost nemá na dlužníka vliv, protože nemá jakýkoliv nárok na majetek druhého z manželů, který nabyl ještě před vznikem manželství. Ten majetek, který má ve vlastnictví jeden z manželů před vstupem do manželství, má pouze ve svém výlučném vlastnictví, a to i za trvání manželství. To platí i pro nemovitost. Jiná věc by byla, pokud by manželka (to platí obecně pro kteréhokoliv dlužníka) dostala darem nějakou velkou hodnotu, třeba auto, dům, pak by se to považovalo za mimořádný příjem a ten by musela odvést svým věřitelům nad rámec srážek ze mzdy/platu.

Oddlužení pouze jednoho z manželů a přístup věřitelů

Jeden z manželů si nabral dluhy v průběhu manželství a manželka o tom nevěděla. Manželka vlastní dům, který je psaný pouze na ni. Manžel se chce oddlužit sám a chce tedy oddlužovat pouze své závazky. Společné oddlužení manželů podstoupit nechce Mohou věřitelé vyžadovat plnění po manželce když dluhy vznikly počas manželstvi? Mohou opravdu i na majetek manželky, když je na všech dluzích podepsán pouze manžel?

 

ODPOVĚĎ: Tato situace se týká společného jmění manželů (SJM). Pokud je dům ve vlastnictví pouze jednoho z manželů, není předmětem SJM a případné dluhy druhého manžela, se ho tak nedotýkají. Věřitelé manžela, který vytvořil dluhy a nyní chce podstoupit oddlužení, se mohou uspokojit na majetku druhého z manželů pouze v tom rozsahu, který spadá do SJM, typicky třeba vybavení domácnosti. Manželé si však mohou SJM zúžit, takže se na ně poté výše popsaná situace nebude vztahovat, ledaže s tímto zúžením svého věřitele neseznámili. Manžel, který dluhy nezapříčinil, nebude odpovídat ani svou částí SJM v případě, že se dluhy týkají majetku, který výhradně náleží druhému z manželů, nebo v případě, kdy dluhy převzal manžel bez souhlasu druhého manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (§ 710 NOZ) – tady pak záleží na posouzení konkrétního případu, zda ten dluh, který manžel převzal je přiměřený, tj. třeba půjčka nákup TV v desítkách tisíc Kč ano, ale půjčka nad 500.000,- Kč už bude nejspíš za limitem, a to vždy s přihlédnutím k běžnému hospodaření manželů.

Oddlužení manželů na jednom formuláři

Novela zákona hovoří o společném oddlužení manželů na jednom formuláři. Jak tomu v tuto chvíli je? Formulář se změnil nebo se podává na stejném a podá se pouze jednou za oba manžele?

 

ODPOVĚĎ: Veškeré formuláře pro insolvenční řízení jsou ke stažení zde.
Aktuálně je možné oddlužit oba manžele na jednom formuláři na místo předchozí žádosti o spojení návrhů obou manželů.
Pohledem na novou právní úpravu je dobré zmínit, že v případě oddlužení pouze jednoho z manželů již není třeba na návrhu podpis druhého manžela/ky. Při společném oddlužení manželů je však nutné připojit podpisy obou manželů, a to úředně ověřené.