Jak vyhlásit osobní bankrot zdarma?

Dostali jste se do dluhové pasti a nevíte jak dál? Výše splátek vám přerůstá přes hlavu? Přišli jste o práci, nebo z důvodů nemoci v rodině nemůžete platit své splátky ve stejné výši? Ať už je to jakkoli a vy jste se rozhodli vyřešit svou finanční situaci vyhlášením osobního bankrotu, jistě přemýšlíte, kolik vás to (ještě) bude stát. Je vůbec možné vyhlásit osobní bankrot zdarma?

Jak začít – podání návrhu na oddlužení

Prvním krokem k oddlužení je podání návrhu na osobní bankrot. Ten se připojuje k návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Návrh na povolení oddlužení nemůže podat sám dlužník. Je potřeba, aby se obrátil na advokáta, soudního exekutora, insolvenčního správce, neziskovou organizaci či jinou akreditovanou osobu, která za dlužníka návrh podá k insolvenčnímu soudu.

Někdy se může stát, že bylo insolvenční řízení již zahájeno na popud některého z věřitelů. V tom případě může váš zástupce podat váš návrh do 30 dnů od okamžiku, kdy vám byl doručen návrh některého z věřitelů insolvenčním soudem. Všechny tyto návrhy se při tom zasílají insolvenčnímu soudu, kterým je Krajský soud v místě vašeho bydliště.

Poplatky pro insolvenčního správce

Po dobu splácení svého dluhu bude potřeba platit insolvenčního správce, který na váš dluh dohlíží. Kdo jím bude, to určí soud. Poplatky insolvenčnímu správci se strhávají ze splátky v oddlužení. Za jednotlivce je tato částka 1089 Kč a za manželé potom 1633,50 Kč měsíčně.

Jak na osobní bankrot zdarma

Pokud se pro oddlužení rozhodnete, dobře promýšlejte, jakým způsobem to uděláte – tedy komu svěříte své finance do rukou. V dnešní době totiž existuje plno firem, které se oddlužení věnují. Většina z nich si ale za své služby účtuje poplatky – nějak být živy musí. Jak to udělat, abyste za vyřízení osobního bankrotu a podání návrhu na oddlužení platili co nejméně?

Nejjednodušší řešení je vyhledat neziskovou organizaci nebo občanskou poradnu, které pomáhají dlužníkům bezplatně. Pokud vybíráte firmu, která vám pomůže s osobním bankrotem, zjistěte si předem podmínky, za jakých za vás vše vyřídí. Některé společnosti mají tyto informace hned na úvodní straně. Nejen že neplatíte žádné poplatky předem, ale i zálohy insolvenčnímu správci se hradí až ze splátek oddlužení. Pokud soud oddlužení zamítne, žádný poplatek hradit nemusíte.

Zdarma vám s oddlužením pomůže i naše společnost Oddlužtemě.cz, která je rovněž neziskovou organizací, a tudíž své služby poskytuje bezplatně.

Použité zdroje:

https://www.penize.cz/osobni-bankrot/309590-2016-chci-vyhlasit-osobni-bankrot-navod-kalkulacka-formulare

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oddlu%C5%BEen%C3%AD_(%C3%BApadkov%C3%A9_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD)

Počet osobních bankrotů se meziročně snížil

Dle údajů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau bylo v roce 2016 vyhlášeno celkem 16.144 osobních bankrotů, což je o 511, tedy 4% méně než v roce 2015.

 

Odborníci odhadují, že se na těchto číslech počet oddlužení ustálí. To samozřejmě pouze v případě, že nevejde v platnost druhá novela insolvenčního zákona připravovaná Ministerstvem spravedlnosti. Ta by totiž umožňovala oddlužení mnohem většímu počtu dlužníků a proto by se nárůst opět dramaticky projevil.

Za jakou cenu exekutor zpeněžuje nemovitosti?

Otázka: Za jakou cenu může exekutor v rámci dražbi zpeněžit mou nemovitost?

 

Odpověď: Exekutor v případě zpeněžení majetkové podstaty postupuje dle tržního odhadu ceny nemovitosti. To znamená, že draží nemovitost za 100% její odhadní ceny. V případě, že se nemovitost neprodá, může exekutor dražit nemovitost opakovaně a to minimálně za 70% předchozí vyvolávací ceny. Takto exekutor postupuje až do chvíle, než se nemovitost prodá a exekuce se tím uspokojí v plné nebo částečné výši. Vždy je tedy rozumější prodávat nemovitost v rámci oddlužení, neboli osobní bankrot, kdy si můžeme být jisti tím, že i když se nemovitost prodá za nižší částku, nezbydou nám po ní žádné dluhy.

Proč podstupovat oddlužení, když exekutor strhává stejně?

Klienti se nás velice často ptají, proč mají vstupovat do oddlužení neboli vyhlašovat osobní bankrot / insolvenci, když jim exekutor strhává naprosto stejnou částku, jaká jim bude strhávána při oddlužení.

 

Odpověď: Ano, je to pravda. Při oddlužení je dlužníkovi ponechána naprosto stejné částka jako při výkonu exekuce. Rozdíl je však hned v několika faktorech:

  1. V rámci oddlužení se zastavuje nárůst všech úroků – v případě, že vám začně exekutor strhávat z platu exekuční srážky, nezastavuje se nárůst úroků. S tím jak splácíte, plynule narůstá i úrok z prodlení a samozřejmě penále. Jsou i případy, a není jich málo, kdy dlužník splácí tak pomalým tempem, že jeho úroky v rámci exekuce narůstají mnohem rychleji než stíhá splácet. Relativně snadno se poté stane, že dlužník splácí 2 roky vkuse a po dvou letech zjistí, že jeho dluj je vlastně ještě vyšší než na začátku. Tomuto zabrání právě oddlužení, které zastavuje veškeré nárůsty úroku právě v okamžiku, kdy soud osobní bankrot povolí.
  2. V rámci oddlužení se zastavuje vymáhání ze strany exekutorů a věřitelů – věčné vymáhací telefonáty, výhružky s tím, že se u vás doma někdo zastaví a v případě, že nebudete doma, konatkují vaše sousedy, váhružky stylu, že vám zabaví majetek a je jim jedno, že bydlíte u někoho blízkého a nic vám nepatří budou oddlužením u konce. Oddlužení respektuje opravdu každý věřitel a exekutor. Jakmile vyhlásit osobní bankrot, jste pod ochranou insolvenčního zákona a nikdo po vás již nemůže nic vymáhat.
  3. Záchrana oblepeného majetku – v případě, že u vás již exekutor byl a oblepil vám vybavení domácnosti, insolvence dokáže tuto situaci ještě zastavit. V případě, že si exekutor vybavení neodvezl, již na něj nemá nárok.

 

Jak se zbavit dluhů

Velice často dostáváme od klientů stále stejnou otázku. Tou je „jak se zbavit dluhů„?

Na tuto otázku jsou vždy tři odpovědi, avšak většina našich klientů už všechny tři možnosti nemá. Hned vysvětlíme proč.

Tři možnosti, jak se zbavit dluhů:

  1. Konsolidace – v případě, že máte velké množství dluhů, které již nezvládáte splácet, je velká pravděpodobnost, že máte úvěry, které jste čerpali za velice nevýhodných podmínek úrokových sazeb resp RPSN. Proto je prvním krokem ve chvíli, kdy z nějakého důvodu nejste schopni splácet své dluhy, zjištění, zdali splňujet podmínky pro konsolidaci všech Vašich úvěrů. Špatnou zprávou však je, že v případě, že jste již v prodlení se splátkami některých z vašich úvěrů, je zde vysoká pravděpodobnost, že budete vedeni v registrech dlužníků, kam vás zadá věřitel právě ve chvíli, kdy se zpoždujete se splátkami. V takovém případě již konsolidaci nedostanete a musíte volit jiný způsob.
  2. Lépe placená práce – tento bod je dle našeho názoru úplně zcestný, protože v případě, že byste měli možnost najít lépe placenou práci, jistě byste to udělali i bez nutnosti přečtení tohoto článku. V případě, že byste byli schopni nalézt lépe placenou práci, je obecně doporučováno koncentrovat se na splacení jednoho úvěru přednostně. Idálně toho nejměnšího s nejvyšším RPSN.
  3. Oddlužení – oddlužení neboli osobní bankrot neboli insolvenci by mělo být až tou poslední cestou, kterou vyzkoušite v případě, že hledáte cestu jak se zbavit dluhů. Oddlužení je určeno pro ty, kteří již dále nemohou plnit své závazky a dostali se tak do platební neschopnosti. Oddlužení jim pomůže zbavit se až 70% veškerých svých dluhů a zbylých 30% splácet v 60 splátkách, tedy 5 letech.

V případě, že oddlužení je cestou, kterou chcete jít, jsme schopni Vám pomoci od vyhodnocení Vaší situace až po samotné vyhotovení insolvenčního návrhu spolu s jeho doručením na příšlušný krajský soud.

 

 

Oddlužení v roce 2017

Otázka: Dobrý den, na internetu jsem se u spousty oddlužovacích agentur dočetla, že od 1.1.2017 již nebude oddlužení možné tak jednoduše jako je tomu nyní. Mám se bát a urychleně vyhlásit osobní bankrot?

 

Odpověď: Dobrý den, tato informace je naprosto milná. Oddlužení bude i v dalším roce možné. Aktuálně prošla poslaneckou sněmovnou novela insolvenčního zákona, která bude pouze regulovat osoby, které mohou oddlužení poskytovat. Další změny se týkají jak insovlenčních správců, tak odměnt za vypracování návrhu. Oddlužení však bude možné i nadále. Více např. v tomto článku.

Společnost Oddluzteme.cz s.r.o. se stala členem Asociace pro oddlužení

K dnešnímu dni, se společnost Oddluzteme.cz s.r.o. stala čestným členem Asociace pro oddlužení, z.s. a připojila se tak ke společnému úsilí boje proti podvodným firmám a snaze očistění trhu. V neposlední řadě je cílem asociace komunikovat s Ministerstvem spravedlnosti za účelem zlepšení pozice dlužníků v insolvenčním řízení. Tiskovou zprávu Asociace pro oddlužení v plném znění naleznete zde.

Oddlužení a dotace z EU

Klient do března je zaměstnán, zaměstnanecký poměr, v průběhu února vstoupil do insolvence. Od dubna začíná podnikat a v průběhu začátku podnikání na rozběh využívá dotace od státu či EU. Bere se dotace jako majetek v rámci insolvence zpeněžitelný, resp. použitý na umoření dluhů?

Odpověď:

Obecně lze říci, že účelové dotace do majetkové podstaty dlužníka nepatří a nejedná se tedy o majetek sloužící k uspokojování věřitelů. Tuto situaci upravuje § 208 IZ, kde se uvádí, že není-li zákonem stanoveno jinak, do majetkové podstaty nepatří též majetek, se kterým lze podle zvláštního právního předpisu naložit pouze způsobem, k němuž byl určen, zejména účelové dotace a návratné výpomoci ze státního rozpočtu, z Národního fondu, z rozpočtu územního samosprávního celku nebo státního fondu, apod.

Je možné vyhlásit oddlužení (osobní bankrot) dvakrát za život?

Může dlužník podat insolvenční návrh opětovně a zažádat tak podruhé v životě o oddlužení? Insolvence skončila v roce 2013 a nyní chce požádat dotyčný znovu.

Odpověď:

Insolvenční návrh může být podán opětovně v případě pravomocného skončení předchozí řízení bez omezení. Výjimkou je zpětvzetí návrhu, kdy lze insolvenční návrh podat znovu až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí.
Zákon tak výslovně nestanoví omezení opětovného podání insolvenčního návrhu, avšak je třeba vzít v úvahu, že soud je oprávněn zkoumat, zda nejsou dány podmínky pro odmítnutí, či zamítnutí podaného návrhu (např. zjevná bezdůvodnost, nepoctivý záměr, apod.)

Oddlužení a dluhy v zahraničí

Dlužník Slovenské národnosti, dluhy na Slovensku, ale nyní chce pracovat v ČR. Jeden slovenský závazek nyní vymáhá český exekutor. Je možnost se takto oddlužit i ze závazků na Slovensku? Považuje se pak závazek, jakmile jej vymáhá český exekutor, za český závazek? Co udělat pro to, aby se mohl tento člověk oddlužit dle české legislativy a zda-li se oddlužení může vztahovat i na dluhy na Slovensku, příp. v jiné zemi.

Odpověď:

„K zahájení úpadkového řízení jsou příslušné soudy členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka.“ Toto není nikde definováno, ale jedná se především o to, kde dlužník pracuje a bydlí, případně kde má rodinu a i své závazky. Soud bude tuto svou příslušnost vždy přezkoumávat.

V uvedeném případě doporučuji začít s oddlužením, kdy bude mít dlužník v ČR zaměstnání a také zde bude bydlet, to jsou dle mého názoru 2 hlavní důvody, na základě kterých se bude posuzovat příslušnost soudu.

To který exekutor (český, německý apod.) závazek vymáhá nemá vliv na vznik závazku, stále se jedná o zahraničního věřitele.

V případě, že bude věc projednávat příslušný český soud, jedná se o tzv. řízení s evr. mezinárodním prvkem, ve kterém lze oddlužit i závazky ze všech zemí EU (mimo Dánska), dlužník má povinnost tyto zahraniční závazky ve svém návrhu uvést a soud je poté přímo informuje tyto zahraniční věřitele.