Záchrana dlužníků před exekucí

Ve Francii vznikl v roce 2010 unikátní projekt, jež má propojit tzv. etické investory s dlužníky, kteří potřebují vyplatit exekuci na svou nemovitost.

 

Projekt funguje velice jednoduše. Dlužník, který se dostal do problémů se splácením a vlastní nemovitost v osobním vlastnictví, ji může prodat za 80% tržní ceny nemovitosti jednomu nebo více investorům s tím, že může dál nemovitost užívat jako nájemník s roční výší nájmu 6,5% z ceny nemovitosti a možností do 5 let nemovitost zpět za stejných podmínek odkoupit. Nájem je tím pádem zhruba o 20% levnější než nájem tržní a investrům naopak tato forma přináší etickou zajímavou investici. Pro dlužníka je řešení mnohem lepší než osobní bankrot neboli oddlužení, kdy o svou nemovitost přijdou v rámci zpeněžení majetkové podstaty.

 

Společnost hlásí, že od začátku svého fungování se podařilo 85% nemovitostí odprodat zpět původním majitelům. Více zde.