5 způsobů jak splatit dluh

Jak splatit dluh?

Co je to dluh a jak splatit dluh? To se dočtete v následujících řádcích. Je nutné prvně podotknout, že za dluh se považuje i ten závazek, který aktivně splácíte. Prostředky dlužíte, i když úvěr například řádně každý měsíc splácíte. Pokud se však dostanete do prodlení, jedná se dluh po splatnosti. Tyto dluhy už mohou v našem životě napáchat neplechu a velké starosti. V tu chvíli je důležité myslet na to, jak splatit dluh. O těchto dluzích bude řeč a povíme si o možnostech jejich splacení.

U dluhů po splatnosti je velmi důležitým faktorem doba Vašeho neplacení. Pokud zaplatíte dluh jen několik dnů po řádném termínu, většinou se nic neděje a věřitelé zpravidla drobné opoždění tolerují. Nemůžeme ale toleranci brát paušálně u všech věřitelů. Nebankovní společnosti velmi často dbají na řádný termín připsání splátky na účet, v opačném případě účtují sankční poplatky a úroky z prodlení.

Pokud dluh nesplácíte delší dobu, začnou Vám od věřitele chodit upomínky poštou, emailem či Vás kontaktují telefonicky. Je důležité se snažit s věřiteli vždy domluvit na nějakém odkladu či se snažit něco uhradit. Po třech upomínkách většinou dojde k předání dluhu inkasní agentuře či může dokonce dojít k zesplatnění dluhu (věřitel Vás vyzve k celkovému doplacení dlužné částky bez možnosti splátek)

V případě, že dluh převezme už inkasní agentura, vyzve vás splatit dluh. Pokud opět nereagujete, a nebo není možné dluh splatit ani po vzájemné domluvě s inkasní agenturou například nastavením nové splátky ve vysoké částce, může dojít k vymáhání dlužné částky soudní cestou.

Poté co soud vydá usnesení, je jen malý krůček k zahájení vymáhání dlužné částky formou exekuce.

Jak tedy splatit dluh?

  1. Pokud nejste dlouho po splatnosti, je dobré řešit celou situaci přímo s věřitelem a aktivně přistupovat ke komunikaci. Může Vám věřitel vyjít například vstříc nastavením nového termínu splatnosti v měsíci.
  2. Můžete požádat věřitele o refinancování dlužné částky – větší počet nižších splátek (často za cenu vyššího úroku)
  3. Pokud máte více závazků a výše splátek pro vás není únosná, pak je možné požádat o tzv. konsolidaci dluhů – vyplacení všech dluhů jedním novým úvěrem, který by měl vést k ponížení a vzniku jediné splátky.
  4. Jestliže jste již delší dobu po splatnosti, jste vedeni i v registrech dlužníků a není možné Vám poskytnout konsolidační úvěr, jiná cesta než snaha vzájemné dohody na splacení dluhu. Můžete se setkat ještě se snahou vzájemné dohody formou sepsání notářského zápisu. Nutno upozornit, že i za sepsání vzájemné dohody o splátkách formou notářského zápisu je zpoplatněno a dáno na vrub dlužníka.
  5. Pokud vznikla exekuce a exekutor Vám blokoval účet či zahájil provádění srážky ze mzdy, pak jediné cesty, jak splatit dluh jsou uhradit dluh srážkami ze mzdy či zastavit exekuci a splácet splátkovým kalendářem v rámci oddlužení. Oddlužení v podobě zahájení insolvenčního řízení je nejefektivnější cesta ochrany před věřiteli s možností splatit dluh formou splátek.

Závěrem je dobré konstatovat, že institut oddlužení není nutné aplikovat pouze na závazky, které jsou v exekuci. Je možné formou oddlužení splatit dluh i pokud Vaše závazky řádně splácíte či jste krátkodobě po splatnosti. Oddlužení můžete využít i pokud je pro Vás výše splátek neúnosná a máte více než jednoho věřitele. Pokud nevíte, jak splatit dluh, obraťte se pro bezplatnou konzultaci na tel: 725 766 273 a s celou situací Vám rádi pomohou naši konzultanti.

Zdroj: https://www.epravo.cz/top/clanky/placeni-ve-splatkach-a-ztrata-vyhody-splatek-a-urceni-splatnosti-dluhu-konkretnim-dnem-v-mesici-109544.html

Začněte s oddlužením
ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají
a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.

Spočítejte si, zda
máte nárok na
oddlužení

Připravili jsme pro vás
jednoduchou kalkulačku.

Oddlužení ve městech

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.