Podmínky oddlužení

Abychom zjednodušili interpretaci novely zákona č. 294/2013 Sb. platné od 1.1.2014, rozdělili jsme podmínky oddlužení na dvě skupiny. To co musíte a nesmíte mít, abyste mohli podstoupit oddlužení. Následují podmínky oddlužení v krátkém přehledu, pod kterým naleznete jejich detailní popis.

Podmínky oddlužení

Musíte mít

Nesmíte mít

Výčet podmínek oddlužení s detailním popisem

Musíte mít

1. Schopnost splatit alespoň 30% dluhu

Splnění této podmínky oddlužení je pro soud rozhodně nejdůležitější, protože soudu jde především o uspokojení Vašich věřitelů v co nejvyšší míře a minimálně ve výši 30%. Uspokojit svoje věřitele před soudem můžete dvojím způsobem:

 

a) Pravidelným měsíčním příjmem

Na základě výše Vašeho platu, mzdy, důchodu, dohody o provedení pracovní činnosti, mateřské, nemocenské, nebo jiné náhrady za mzdu (ne však dohodě o provedení práce) Vám soud sestaví splátkový kalendář, ze kterého musíte být schopni za dobu 5 let uhradit minimálně 30% z Vašich dluhů. Jestli toho jste schopni, Vám ověří naše kalkulačka oddlužení. Při používání kalkulačky berte v potaz, že do pravidelného měsíčního příjmu nemůžete započítat přídavky na děti, sociální příplatky, příspěvky na bydlení, alimenty a jiné sociální dávky. Pokud Vám na kalkulačce vyšlo, že Váš měsíční příjem není dostatečný k povolení oddlužení a Vy tak nesplňujete podmínky oddlužení tak se to v praxi řeší tak, že najdete někoho (většinou příbuzného), kdo Vám je ochotný na oddlužení přispívat a Vy s jeho pomocí na povolení oddlužení dosáhnete. Zde si můžete ověřit možnost oddlužení fyzické osoby naší kalkulačkou.

Pokud byste chtěli vědět jaká by byla výše splátek v oddlužení, vyplňte si naši kompletní analýzu oddlužení.

 

b) Prodejem soukromého majetku

Pokud vlastníte majetek, z jehož výtěžku prodeje je možné uspokojit alespoň 30% z Vašich dluhů, potom soud návrh na oddlužení povolí. Většinou takovýto majetek představují nemovitosti tj. domy, pozemky, byty na kterých není zástavní právo, ale vůbec nevadí, pokud je na nich exekuce. Prodej majetku v rámci oddlužení fyzické osoby je většinou mnohem výhodnější než prodej majetku v exekuci, neboť neplatíte 15% z hodnoty nemovitosti exekutorovi jako odměnu a návrh na oddlužení se proto vyplatí podat už jenom kvůli utržení vyšší sumy z prodeje nemovitosti než při jeho dražbě v exekuci.

2. Dluhy po splatnosti po dobu delší než 30 dní

Abychom mohli společně podat Váš návrh na povolení oddlužení, musíme prokázat, že nejste schopen/schopna splácet své peněžité závazky po dobu delší než 30 dní. Pokud ale víte, že příští měsíc už nemáte z čeho dluhy zaplatit, anebo že když je zaplatíte, tak nebudete mít na základní životní potřeby, potom soud toto nevyžaduje a Vy tak splňujete podmínky oddlužení a můžete ušetřit na úrocích a smluvních pokutách, pokud Vaši žádost o oddlužení fyzické osoby podáme rychle.

3. Statut platební neschopnosti

Soud bude kontrolovat, jestli jste v platební neschopnosti. V té jste, pokud jste zastavili většinu plateb, které posíláte na úhradu svých dluhů, nebo pokud svoje dluhy nesplácíte už tři měsíce, anebo pokud výtěžek z prodání Vašeho majetku v exekuci již nepokryje Vaše dluhy. Podmínky oddlužení splňujete už tehdy, kdy platí alespoň jedna z těchto podmínek a soud uzná, že jste v platební neschopnosti, nicméně, stejně jako v předchozím bodě, soudu stačí i důkazy v žádosti o oddlužení, že takováto situace u Vás brzy nastane, aby uznal splnění podmínky oddlužení o platební neschopnosti.

Nesmíte mít

1. Živnostenský list

Dle novely dle novely zákona č. 294/2013 Sb. platné od 1.1.2014 se mění některé podmínky oddlužení a nyní je nově možno oddlužení OSVČ. To tedy znamená, že jsme schopni realizovat oddlužení podnikatele, který podniká na živnostenský list a příjem z podnikání je jeho jediným příjmem.

2. Dluhy z podnikání

Dle novely zákona č. 294/2013 Sb. platné od 1.1.2014 je možno i oddlužení OSVČ a tedy i dluhů z podnikání. Oddlužení podnikatele ovšem zahrnuje určitá úskalí. Oddlužení dluhů vůči státu, tedy dluhů na dani a na pojištění, které vznikly za doby provozovaní živnosti oddlužit lze, ale pouze u některých soudů a pouze do určité výše v poměru k ostatním dluhům. Podmínky oddlužení dluhů z podnikání jsou však odlišné. Oddlužení dluhů z podnikání je možné pouze se souhlasem věřitele nebo pouze s podmínkou, že již na podnikatele byl vyhlášen konkurs a ten byl ukončen pro nedostatek majetku. Poté žádné další podmínky oddlužení, které by oddlužení podnikatele znemožňovaly již nejsou.

3. Pravomocné odsouzení za trestný čin majetkové, nebo hospodářské povahy za posledních 5 let

Soud bude chtít vidět Váš výpis z rejstříku trestů. Pokud jste se dopustili v minulých pěti letech krádeže, podvodu, neoprávněného podnikání, krácení daní, anebo jiného majetkového trestného činu, popř. jiného trestného činu hospodářské povahy, soud návrh na povolení oddlužení nepovolí. Nicméně jsou známy i případy, kdy se v kvalitně zpracovaném návrhu na povolení oddlužení podařilo soud přesvědčit, že se dlužníkovi nejedná o nepoctivý záměr a oddlužení fyzické osoby bylo povoleno.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.