Jak probíhá proces oddlužení?

1) Seznam podkladů pro podání návrhu na povolení oddlužení

Bude-li Vám provedena telefonická analýza reálnosti oddlužení a Vy budete vhodným adeptem na oddlužení fyzické osoby, poradce, který s Vámi bude hovořit Vám odešle seznam podkladů, které je potřeba připravit pro Vaše úspěšné oddlužení.

Mezi tyto podklady patří zejména:

  • Doložení aktuálního příjmu
  • Doložení příjmů za posledních 12 měsíců – čímž jsou výplatní pásky nebo mzdové listy nebo evidenční důchodové listy
  • Listinné doklady k většině dluhů s aktuálními dlužnými částkami a daty, kdy byl naposledy daný dluh splácen
  • Výpis z rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce
  • Rodné listy dětí – v případě, že máte vyživované děti
  • Soudní rozhodnutí o výši výživného – v případě, že platíte na své děti výživné (alimenty)
  • Soupis movitého a nemovitého majetku

Bude-li Vám provedena telefonická analýza reálnosti oddlužení a Vy budete vhodným adeptem na oddlužení fyzické osoby, poradce, který s Vámi bude hovořit Vám odešle seznam podkladů, které je potřeba připravit pro Vaše úspěšné oddlužení.

2) Vypracování návrhu na oddlužení

Jakmile máte připraveny veškeré dokumenty a podklady pro sepis návrhu na povolení oddlužení, dochází ze strany sepisovatele k vypracování Vašeho návrhu na povolení oddlužení, a to zpravidla do 7 pracovních dní (v urgentních případech se však s Vaším sepisovatelem můžete dohodnout i na rychlejším postupu).

3) Umístění do insolvenčního rejstříku a vyčkání
na rozhodnutí o oddlužení

Řízení o povolení Vašeho oddlužení je vždy veřejné. Ve chvíli, kdy je podán návrh na povolení oddlužení příslušnému soudu, má soud povinnost do 3 pracovních dnů od přijetí Vašeho návrhu na povolení oddlužení uveřejnit informaci o zahájení Vašeho řízení v insolvenčního rejstříku.

Velice často se i po uveřejnění informace o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříků stává, že Vás kontaktují Vaši věřitelé a vyhrožují Vám, že jim musíte okamžitě celý dluh zaplatit najednou, tzv. zesplatnění pohledávky. Na tento akt ale nemá věřitel žádné právo a Vy nemusíte na tyto výhružky nijak reagovat, neboť v souladu se zákonem vše řešíte v rámci Vašeho insolvenčního řízení.

4) Rozhodnutí o povolení oddlužení a schválení oddlužení

Soudy nemají oficiálně na vydání usnesení o povolení oddlužení stanovenu žádnou lhůtu, ale zpravidla o něm rozhodnou ve lhůtě 30 dní.

Jakmile soud o povolení oddlužení rozhodne, Vašim věřitelům určí lhůtu pro přihlášení jejich pohledávek v délce 2 měsíců a ustanoví Vám insolvenčního správce. S ním se poté spojíte a projednáte svůj případ a formu úhrady splátky v oddlužení. Insolvenční správce si s Vámi sjedná termín tzv. přezkumného jednání, na kterém se můžete vyjadřovat k přihlášeným pohledávkám Vašich věřitelů, které uplatnili v rámci Vašeho oddlužení. Na základě podkladů z tohoto jednání pak soud vydá usnesení o schválení Vašeho oddlužení a stanoví Vám termín od kdy začnete hradit stanovené splátky Vašich dluhů.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.