Oddlužení manželů

Dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení je možné spojit návrhy manželů na oddlužení a oddlužit je tak společně. Vzhledem k tomu, že oddlužení manželů v tuto chvíli nelze provést na jednom formuláři, musí být vypracován návrh na oddlužení manželů dvakrát, tedy za každého z manželů zvlášť a do příloh každého z manželů musí být následně připojena žádost o spojení věcí manželů v jednu. Dle novely zákona č. 294/2013 Sb. bude od data nabytí účinnosti této novely, tedy 1.1.2014 možné oddlužení manželů již na jednom jediném formuláři a bude tím tedy ušetřena administrativní náročnost. Velikým neduhem současných návrhů na oddlužení manželů je také to, že některé soudy z určitých důvodu nechtějí spojit věci manželů v jednu. To nově s nabytím účinnosti novely zákona již nebude možné a ke spojení tak dojde vždy, když to bude dlužník požadovat.

Jaké jsou hlavní výhody oddlužení manželů?

– Při oddlužení manželů je možné zbavit se dluhů i v případě, že jeden z manželů nepobírá žádný nebo pobírá nedostatečný čistý měsíční příjem. Kompenzovat jej tak může druhý z manželů a oddlužení může být povoleno.
– V případě spojení oddlužení manželů v jedno se platí insolvenčnímu správci pouze jeden nikoliv dva měsíční poplatky a výši 1.080 Kč včetně DPH. To tedy znamená celkovou úsporu 64.800 Kč v průběhu pětiletého oddlužení.

Co se může stát v případě, že oddlužení podstoupí pouze jeden z manželů?

V případě, že oddlužení podstoupí pouze jeden z manželů a oddlužuje se ze závazků vzniklých počas manželství, je velice pravděpodobné, že jakmile bude jeden z manželů oddlužen, věřitelé budou okamžitě vyžadovat dlužnou částku po druhém z manželů. Vzhledem k tomu, že se jedná stále o jeden manželský pár, povinnost padá tím pádem i na prvního z manželů a ve výstupu se vlastně situace vůbec nevyřešila.

Co dělat v případě, že jste rozvedeni, ale máte dluhy, které vznikly počas manželství?

V takovém případě je nezbytně nutné aby došlo k soudnímu rozdělení společného jmění manželů. To znamená, že dojde i k rozdělení dluhů a teprve poté je možné oddlužovat každého z bývalých manželů jednotlivě.

Co se může stát v případě, že oddlužení podstoupí pouze jeden z manželů?

V případě, že oddlužení podstoupí pouze jeden z manželů a oddlužuje se ze závazků vzniklých počas manželství, je velice pravděpodobné, že jakmile bude jeden z manželů oddlužen, věřitelé budou okamžitě vyžadovat dlužnou částku po druhém z manželů. Vzhledem k tomu, že se jedná stále o jeden manželský pár, povinnost padá tím pádem i na prvního z manželů a ve výstupu se vlastně situace vůbec nevyřešila.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.