Adekvátní příjem v oddlužení. Co okolí Mladé Boleslavy?

Téma osobního bankrotu není pro dlužníka ničím příjemným. Je ovšem potřeba uvědomit si svou situaci včas a najít vhodné řešení, než spadnete do tzv. dluhové pasti, kdy řešíte své dluhy dalšími půjčkami. Takzvaně vytloukáte klín klínem. Pojem insolvence, osobní bankrot či oddlužení Vám sice zatím nic neříká, ale svou nepříznivou situaci jste se rozhodli řešit? V tom případě jste udělali první krok k řešení svých potíží. Pokud si nejste jistý, zda se Vaše situace dá řešit, zanechte kontakt na našich stránkách a my už Vám zdarma poradíme. Pomoci může také kalkulačka, která v pár krocích zjistí Vaší přibližnou finanční situaci. Do kalkulačky stačí zadat pár údajů, jako je výše Vašeho příjmu a rodinný stav, tedy zda máte manželku a děti. Jedná se o pouhé dvě minuty Vašeho času.

Jestliže máte zájem řešit své dluhy prostřednictvím oddlužení, máte povinnost si zajistit adekvátní a trvalý finanční příjem. Na základě toho bude následně insolvenční správce předkládat insolvenčnímu soudu zprávu, kde mimo jiné zhodnotí, zda je řešení úpadku formou oddlužení přípustné či nikoliv. Tyto události jsou součástí zdlouhavého procesu, který se děje až po podání insolvenčního návrhu, který je nejprve nutné podat k insolvenčnímu soudu. Přesto však není od věci se již teď připravit na to co Vás čeká. Nejdůležitější otázkou pro Váš další postup je, co je adekvátní příjem?

Adekvátní příjem není žádným zakotveným právním pojmem, kterého je třeba se obávat. Jedná se o příjem čili mzdu nebo plat, který je porovnáván s Vašimi schopnostmi a nabídkou na trhu práce. Právě nabídka na trhu práce ve Vašem okolí v daném čase
a místě může působit jisté potíže. Insolvenční správce, který Vás po dobu řešení Vašeho osobního bankrotu v insolvenčním řízení provází, je povinen prověřit Vaši finanční situaci
a zhodnotit, zda je ve Vašich silách nalézt lépe placené zaměstnání. Pro představu je dobré si uvést názorný příklad.

Jestliže pracujete jako pokladní v supermarketu za 50,- Kč na hodinu a druhý supermarket ve stejném okolí vyvěsí inzeráty na stejnou pracovní pozici, kde nabízí 150,- Kč na hodinu, lze odvodit, že Váš příjem není adekvátní vzhledem k Vašemu pracovnímu zařazení. Insolvenční zákon tak předchází viditelnému zkrácení věřitelů nebo zbytečnému prodlužování schváleného oddlužení. Je přitom potřeba mít na paměti, že insolvenční správce adekvátnost výše příjmu poměřuje s aktuální situaci v blízkém okolí Vašeho bydliště.

S uvedenou otázkou mohou mít potíže například obyvatelé v okolí Mladé Boleslavy, kde provozuje svůj závod automobilka Škoda auto. Tato celosvětově známá automobilka, která je proslulá tím, že své zaměstnance opravdu hýčká, provozuje svůj závod poblíž Mladé Boleslavy. Svým zaměstnancům nabízí vysoké platy, kde nejnižší plat ve výši 16.487, – Kč je nabízen na pozici vrátného. Hodinový plat se pohybuje od 147,- Kč na hodinu pro administrativní pracovníky. Zvedá tak průměrný plat i v širokém okolí, které velmi těžko takové částky dohání. Je tak nutné mít na paměti, že první otázkou (Vašeho) insolvenčního správce bude proč nepracujete v automobilce Škoda auto, když ta soustavně nabírá nové zaměstnance za nadstandardních podmínek. Neznamená to ovšem, že pokud nepracujete v této věhlasné automobilce a žijete v Mladé Boleslavy, že Vám návrh na oddlužení bude zamítnut, a to jen proto, že nemáte příjem ve výši odpovídající příjmům, které jsou nabízeny v této společnosti. Jedná se pouze o problematiku, nad kterou je třeba se včas zamyslet, jestliže uvažujete o podání insolvenčního návrhu s řešením Vaší situace formou oddlužení.

Závěrem je třeba dodat, že celý proces oddlužení počítá i s tím, že jste maminka na mateřské, máte tak závažná zdravotní omezení, že se nemůžete plnohodnotně věnovat práci a pobírat tak jakýkoliv příjem nebo jste v tak tíživé situaci, kterou si těžko představit. Není tak třeba věšet hlavu a myšlenku vyřešení svých dluhů formou oddlužení zahazovat. Prvním krokem, který vede k řešení osobního bankrotu, je samotné rozhodnutí situaci řešit. V aktuální době existuje mnoho zdrojů, které Vám pomohou celou tuto problematiku lépe pochopit, připravit Vás na ní a úspěšně celým procesem projít. Výsledkem je bezproblémový život bez dluhů, chcete-li start s čistým štítem.

 

Zdroj:

https://www.platy.cz/partner/region/mlada-boleslav

https://cz.indeed.com/cmp/Skoda/salaries

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.