Centrální evidence exekucí

Mnoho z vás se na nás obrací se svými starostmi v oblasti dluhů. Často se setkáváme s klienty, kteří vědí, že dluhy mají, ale ztratili o nich přehled a pokládají si otázku – komu dlužím? Je to logické, jelikož pokud je závazků více a dlužník nesplácí své dluhy, věřitelé dluh vymáhají buď prostřednictvím inkasních agentur, exekutorů či pohledávku přeprodají jiné společnosti. Dopátrat se následně, vůči komu dluh je a z čeho vznikl je velmi složité.

Pokud nevíte, kde dlužíte a dluh nesplácíte delší dobu, s největší pravděpodobností bude dluh vymáhaný exekutorem. Může Vám proto pomoci výpis z centrální evidence exekucí. Centrální evidenci exekucí spravuje a provozuje Exekutorská komora ČR dle § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Jedná se o dálkově přístupný veřejný seznam, do kterého soudní exekutoři zapisují záznam o exekuci po uplynutí 30denní lhůty k dobrovolnému plnění, určené ke splnění vymáhané povinnosti. Tzn., že jakmile vznikne exekuce, osloví Vás exekutor dopisem o vzniku exekuce a vyzve k dobrovolnému zaplacení dlužné částky v termínu. Za dalších 30 dnů od uplynutí této lhůty by měl být záznam již k vidění ve výpisu z centrální evidence exekucí.

Výpis z centrální evidence exekucí Vám přinese jen obecné informace v podobě:

  • Na koho byla nařízena exekuce podle exekučního řádu.
  • Který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce.
  • Základní dlužnou částku (většinou před úroky, náklady a příslušenství)
  • Kdy byla exekuce nařízena.
  • Zda byla exekuce pravomocně odložena či zastavena.

Z výše uvedeného tak plyne, že se z výpisu nedozvíte ty nejdůležitější informace jako je aktuální výše dlužné částky a hlavně, kdo je oprávněný (to komu dlužíte). Víte jen, jaký exekutor dluh vymáhá, ale nevíte pro koho.

Tyto údaje jsou ale pro Vás ty nejdůležitější. Jsou důležité nejen pro Vaši orientaci, ale například i pro insolvenční řízení – oddlužení, abyste se dluhů zbavili. Jak na to? Pokud chcete tyto informace získat, je to dlouhý proces zjišťování. Je nutné kontaktovat jednotlivé exekutory, následně je požádat o konkrétní exekuční příkaz a požádat je o nahlédnutí do spisu. Někdy Vám na žádost zašlou exekuční příkaz poštou, jindy vyžadují, abyste nahlédl do spisu. Problém může být dostupnost exekutora. Jeden může být v Přerově, druhý v Ústí nad Labem a objet celou Českou republiku nemusí každý zvládnout.

Výpis z centrální evidence exekucí pomáhá dlužníkovi zjistit, zda-li je na něj vedena exekuce a případně jejich počet. Nepomůže Vám ale ke zjištění komu dlužíte a výši dluhu. Tento výpis má tak pouze základní informativní charakter o stavu dluhu a kdo jej vymáhá.

Pokud si nevíte rady, kde jinde sehnat informace k dluhům, rádi Vám poradíme a pomůžeme. Nemusí to být beznadějné. Zavolejte na tel: 725 766 273 a poraďte se s našimi konzultanty.

Začněte s oddlužením
ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají
a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.

Spočítejte si, zda
máte nárok na
oddlužení

Připravili jsme pro vás
jednoduchou kalkulačku.

Oddlužení ve městech

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.