Co se stane, když věřitel nepřihlásí svou pohledávku do oddlužení?

Co se stane, když dlužník v návrhu na oddlužení neuvede některý ze svých dluhů a věřitel se k insolvenčnímu řízení sám nepřipojí? Může v průběhu oddlužení či po jeho skončení vyžadovat plnění v celkové výši dluhu nebo tento dluh propadá?

 

ODPOVĚĎ: Pokud věřitel nepřihlásí svou pohledávku ve lhůtě stanovené soudem, dlužník řádně dokončí celý proces oddlužení a je na základě své žádosti ve smyslu § 414 odst. 1 IZ osvobozen od placení všech pohledávek, je nepřihlášená pohledávka nevymahatelná a věřitel není oprávněn ji uplatnit soudní cestou. To se vztahuje i na pohledávky, které sice dlužník označil, ale věřitel následně nepřihlásil. Pohledávku nelze vymáhat ani v průběhu insolvenčního řízení, nebyla-li řádně přihlášena ve stanovené lhůtě.

„Zatajení“ nějaké pohledávky nemá vliv na právo věřitele podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Pro dlužníka neuvedení některé z pohledávek nemá přílišný význam, protože soud rozhoduje o povolení oddlužení na základě kalkulace z přihlášených pohledávek. Platí tedy, že vždy když věřitel nepřihlásí svou pohledávku, jeho nárok (pohledávka) je nevymahatelný. To se neděje pouze ve výjimečných přÍpadech, např. u peněžitého trestu uloženého dlužníkovi v trestním řízení. Následek, který však neuvedení pohledávky věřitele může mít, je ten, že soud dlužníkovo oddlužení zruší, neschválí, či mu odejme osvobození od placení pohledávek (§ 417, 418 IZ), a to s ohledem na nepoctivý záměr dlužníka, či jeho podvodné jednání.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.