Exekuční úřad

Řešíte exekuci? Zablokoval Vám exekutor účet a nevíte proč? Sdělil Vám zaměstnavatel, že Vám bude ze mzdy provádět srážku za účelem splácení exekuce? Zde jsou možnosti, které můžete využít k řešení Vaší situace.

Pokud Vám exekuční úřad v čele s exekutorem zablokoval účet, bude to z toho důvodu, že máte nějaký dluh, který delší dobu nehradíte. Nemusí to být dluh závratné hodnoty. Postačí i drobná pokuta u dopravního podniku za nezaplacené jízdné a ejhle, exekuce ve výši 16000,- Kč je na světě. Co ale dělat pokud se něco takového stane? Pro řešení je důležité zohledňovat to, zda-li se jedná o ojedinělý dluh či závazků máte více. Je důležité si uvědomit, že dluh i v exekuci neustále narůstá o úroky a příslušenství exekutora.

První krok, který může dlužník využít je ten, že pokud je zablokovaný účet dlužníka a na účtu byly nějaké ušetřené prostředky, může si dlužník v bance požádat o výplatu dvojnásobku životního minima což odpovídá částce 2 x 3860 = 7720,- Kč. Pozor ale na skutečnost, že o tuto výplatu může dlužník požádat pouze jedinkrát. Pak je nutné požádat zaměstnavatele, aby mzdu vyplácel v hotovosti či je nutné si zřídit chráněný účet. Ten následně nebude moci exekutor zablokovat a dlužník bude moci hospodařit s nezabavitelnou částkou, která mu po výplatě mzdy zůstane.

Druhým krokem je kontaktovat exekuční úřad, aby Vám nastínil možnosti splácení. Není ale povinnosti exekutora nabídnou Vám splátkový kalendář. Pokud je Váš to jediný závazek, je dobré se buď s exekutorem domluvit na splácení (pokud to lze), či uhradit dluh srážkou ze mzdy, důchodu nebo podpory v nezaměstnanosti. Pokud jste nemajetní a nemáte zdroj příjmu, můžete případně požádat o zastavení exekuce pro nemajetnost. O tom rozhoduje exekutor.  To umožní, aby exekuční úřad zastavil exekuci do doby, než budete mít příjem a moci splácet.

Pokud máte závazků více a exekuční úřad dá pokyn k blokaci účtu, pak může nastat ten problém, že nebudete schopni hradit i ostatní své závazky. Dopadá to pak většinou tak, že první exekuce spustí řetězovou reakci a začne postupně jeden dluh po druhém přecházet do exekuce. Proč? Pokud máte blokovaný účet a není z něj možné například provádět inkaso z účtu na splátku dluhů, pak se dostanete do prodlení i u ostatních závazků. Navíc, pokud Vám zároveň zaměstnavatel provede srážku ze mzdy, pak zůstatek prostředků má sloužit pro Vaši obživu – úhradu nájmu, stravy, dopravy do zaměstnání či výživu dítěte. Určitě Vám nezbude na úhradu ostatních dluhů. Dluhy proto začnou narůstat o smluvní pokuty, penále a další exekuční náklady z důvodu nemožnosti závazky splácet. V těchto případech je vhodné využít institutu oddlužení. Jak do oddlužení vstoupit, a zastavit tak vymáhání dluhu exekutorem? Poraďte se zdarma o možnostech na tel: 725 766 273 a nemusíte mít strach, že bude exekuční úřad dluh nadále vymáhat.

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/dluznici-mohou-vyuzit-chraneny-ucet-40348944

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.