Jak je to se závazky, které neuvedu do návrhu na oddlužení?

Pokud dlužník uvede v návrhu na oddlužení seznam věřitelů, nicméně např. úmyslně / neúmyslně zapomene doplnit do seznamu některé z věřitelů, oddluží se i z těchto závazků?
K nepřihlášeným pohledávkám se nepřihlíží, nicméně neposoudí soud toto neuvedení v návrhu dlužníka za úmyslné zatajení, protože ví, že se např. fyzická osoba nepřihlásí? Děkuji

 

Odpověď: Ano, oddlužení, je-li schváleno soudem, pak platí pro všechny pohledávky (vyjma § 414 odst. 4 a § 416 odst. 1).

V případě, že dlužník neuvede veškeré věřitele, může soud dojít k závěru, že se ze strany dlužníka jedná o nepoctivý záměr a oddlužení tak neschválit, případně zrušit. Ale tato skutečnost nemá vliv na osvobození dlužníka, je-li proces oddlužení úspěšně dokončen. Insolvenční zákon totiž vychází z principu, že každý povinen si střežit svá práva, proto je insovelnční rejstřík veřejně přístupný každému.

Osvobození dlužníka od placení pohledávek je upravenou v § 414 IZ, dle kterého soud vydá o osvobození dlužníka usnesení, avšak pouze na návrh dlužníka.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.