Lze se oddlužit, když nemám zaměstnaní?

Pokud dlužník aktivně hledá zaměstnání – je veden na ÚP v evidenci uchazečů o zaměstnání, může dlužník podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení? Splátku věřitelům by dlužník byl nucen získat pouze darem. Je šance, že soud tuto situaci dlužníka vyhodnotí kladně a oddlužení povolí?

 

Odpověď:

Toto rozhodnutí bude vždy záležet na konkrétním případu dlužníka a také na postoji soudce, jak celou věc posoudí.

Největší překážkou je povinnost dlužníka uvést v návrhu na povolení oddlužení údaje o jeho příjmech za poslední tři roky a údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech. Je-li dlužník nezaměstnán krátce, nemusí to být problém, insolvenční zákon v případě plnění splátkového kalendáře dokonce s krátkodobou nezaměstnaností počítá (viz § 412 odst. 1 písm. a). Je-li tato situace však dlouhodobějšího charakteru, nelze předpokládat schválení oddlužení.

Za účelem schválení oddlužení bude důležité soud přesvědčit, že nezaměstnanost dlužníka je pouze krátkodobá, dlužník usiluje o získání zaměstnání (je v evidenci ÚP, aktivně si hledá zaměstnání – chodí na pohovory apod.) a bude tak schopen splnit podmínky pro oddlužení stanovené zákonem. Darovací smlouva je samozřejmě argumentem ve prospěch schválení oddlužení, ale bez snahy dlužníka o získání práce, to není dostatečné.

V tomto řízení bylo oddlužení schváleno, i když dlužník ztratil zaměstnání v průběhu řízení, viz: https://goo.gl/3UvDWR

Pro úplnost dodávám, že podle ust. § 206 odst. 1 písm. i) IZ „majetkovou podstatu tvoří dlužníkova mzda nebo plat a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.“

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.