Návrh na oddlužení a odhad ceny nemovitostí

Je povinné po novele k návrhu na oddlužení přikládat tržní odhad ceny nemovitosti?

 

Odpověď: Od 1. 1. 2014 byla v ust. § 392 odst. 2 IZ, zrušena povinnost ocenit nemovitosti dlužníka znalcem a nejedná se tak o skutečnost, která by mohla vést k zamítnutí návrhu, viz rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci: „Dle ustanovení § 392 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, již znalecký posudek oceňující nemovitosti ve vlastnictví dlužníka není povinnou přílohou návrhu na povolení oddlužení, a proto jeho nedoložení nemůže vést k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení (§ 393 odst. 3 IZ).“

 

Vzhledem ke změně výše uvedeného ustanovení ze zákona nevyplývá ani jiná povinnost oceňovat majetek dlužníka. Důvodová zpráva k tomu přímo uvádí: „Z veřejné konzultace se podává, že zvláštní náležitosti seznamů majetku dlužníka v § 392 odst. 2 insolvenčního zákona jsou nadbytečnou a opomíjenou brzdou plynulosti oddlužení, včetně požadavku znaleckého oceňování v seznamech uvedených nemovitostí dlužníkem. Tato ustanovení se tudíž ruší.“

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.