Oddlužení a dotace z EU

Klient do března je zaměstnán, zaměstnanecký poměr, v průběhu února vstoupil do insolvence. Od dubna začíná podnikat a v průběhu začátku podnikání na rozběh využívá dotace od státu či EU. Bere se dotace jako majetek v rámci insolvence zpeněžitelný, resp. použitý na umoření dluhů?

Odpověď:

Obecně lze říci, že účelové dotace do majetkové podstaty dlužníka nepatří a nejedná se tedy o majetek sloužící k uspokojování věřitelů. Tuto situaci upravuje § 208 IZ, kde se uvádí, že není-li zákonem stanoveno jinak, do majetkové podstaty nepatří též majetek, se kterým lze podle zvláštního právního předpisu naložit pouze způsobem, k němuž byl určen, zejména účelové dotace a návratné výpomoci ze státního rozpočtu, z Národního fondu, z rozpočtu územního samosprávního celku nebo státního fondu, apod.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.