Oddlužení a záznam v rejstříku trestů

Od 1.1.2014 se už údajně nehledí na rejstřík trestů při oddlužení. Pouze je ho nutné přiložit. Je to pravda?

 

Odpověď: Toto se týká § 395 odst. 1 (dříve odst. 3), který stanovil, že o nepoctivý záměr se jedná zejména tehdy, když „v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy; to neplatí, lze-li na základě dlužníkem prokázaných skutečností usuzovat na to, že se o nepoctivý záměr nejedná.“ Zejména znamená, že je to pouze příkladmo a u konkrétního případu to nepoctivý záměr být nemusí. Od 1.1.2014 bylo toto zrušeno a zůstal tam pouze nepoctivý záměr, který soudci musejí (měli by) řádně odůvodňovat.

 

Záznam v trestním rejstříku je stále významnou skutečností, která může poukazovat na nepoctivý záměr dlužníka, avšak už by automaticky neměla vést k zamítnutí návrhu na povolení osobního bankrotu.

 

Povinnost předložit výpis z TR nadále vyplývá z § 24 písm. e) vyhlášky min. spravedlnosti č. 311/2007 Sb

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.