Oddlužení pouze jednoho z manželů a přístup věřitelů

Jeden z manželů si nabral dluhy v průběhu manželství a manželka o tom nevěděla. Manželka vlastní dům, který je psaný pouze na ni. Manžel se chce oddlužit sám a chce tedy oddlužovat pouze své závazky. Společné oddlužení manželů podstoupit nechce Mohou věřitelé vyžadovat plnění po manželce když dluhy vznikly počas manželstvi? Mohou opravdu i na majetek manželky, když je na všech dluzích podepsán pouze manžel?

 

ODPOVĚĎ: Tato situace se týká společného jmění manželů (SJM). Pokud je dům ve vlastnictví pouze jednoho z manželů, není předmětem SJM a případné dluhy druhého manžela, se ho tak nedotýkají. Věřitelé manžela, který vytvořil dluhy a nyní chce podstoupit oddlužení, se mohou uspokojit na majetku druhého z manželů pouze v tom rozsahu, který spadá do SJM, typicky třeba vybavení domácnosti. Manželé si však mohou SJM zúžit, takže se na ně poté výše popsaná situace nebude vztahovat, ledaže s tímto zúžením svého věřitele neseznámili. Manžel, který dluhy nezapříčinil, nebude odpovídat ani svou částí SJM v případě, že se dluhy týkají majetku, který výhradně náleží druhému z manželů, nebo v případě, kdy dluhy převzal manžel bez souhlasu druhého manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (§ 710 NOZ) – tady pak záleží na posouzení konkrétního případu, zda ten dluh, který manžel převzal je přiměřený, tj. třeba půjčka nákup TV v desítkách tisíc Kč ano, ale půjčka nad 500.000,- Kč už bude nejspíš za limitem, a to vždy s přihlédnutím k běžnému hospodaření manželů.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.