Osobní bankrot a darovací smlouva

Je možné během procesu osobního bankrotu vypovědět darovací smlouvu? Nebo ji během tohoto období např. snížit, pokud byla mzda dlužníku navýšena a tím pádem uspokojí stále stejnou výši svých závazků?

 

Odpověď:

V prvé řadě bude vždy záležet na tom, co je v předmětné smlouvě ujednáno. Pokud to nebude odporovat smluvnímu ujednání, je možné smlouvu vypovědět. Podle nového občanského zákoníku je nutné toto oprávnění dárce sjednat přímo ve smlouvě. Plnění ve smlouvě je také možné změnit dodatkem. Rozhodnutí ve smyslu výše uvedeného bylo vydáno i Vrchním soudem v Olomouci (sp. zn. 1 VSPH 1022/2011-B-40), kdy soud považoval za platné uzavření dohody o zrušení darovací smlouvy.

 

V rámci insolvenčního řízení je však nutné, aby dlužník dále splňoval zákonem stanovené podmínky pro osobní bankrot a dále, aby takovým jednáním, kterým dojde ke zrušení darovací smlouvy nebylo prokázáno, že dlužník svým jednáním sledoval nepoctivý záměr, případně aby nedošlo k poškozování věřitelů. Pokud bude dlužník dále plnit podmínky oddlužení, je pravděpodobné, že to insolvenční správce ani soud dále nebudou zkoumat.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.