Osobní bankrot a záznam v rejstříku trestů

Za posledních 5 let nesmí být dlužník trestán za hospodářskou kriminalitu, nicméně od kdy se tento termín počítá? Je to ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí svobody, nebo 5 let po ukončení výkonu trestu?

 

Odpověď:

Od 1.1.2014 došlo u osobního bankrotu ke zrušení ustanovení zákona, které výslovně spojovalo nepoctivý záměr s trestním řízením pro majetkový nebo hospodářský trestný čin, jenž proběhlo v posledních 5 letech. Posouzení nepoctivého záměru tedy záleží na konkrétním případu a přístupu soudce.

 

S ohledem na skutečnost, že v tomto případě již uplynulo od doby trestního řízení 5 let, nevidím důvody pro to, aby byl nepoctivý záměr aplikován (bez bližšího zkoumání věci ovšem) a oddlužení bránil. Nicméně v návrhu doporučuji na trestní řízení poukázat a uvést, že se jedná o historické skutečnosti, dlužník se polepšil, od té doby nic nespáchal, nyní chce vyřešit i svou majetkovou situaci, apod.

 

Pro úplnost dodávám text důvodové zprávy ke změněnému ustanovení zákona: „Změny § 395 insolvenčního zákona jsou odůvodněny poznatkem praxe, že příkladmý výčet obsažený v § 395 odst. 3 insolvenčního zákona byl zavádějící. Text ustanovení § 395 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona se vypouští jako nepotřebný a stejně tak text § 395 odst. 3 insolvenčního zákona.“

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.