Ovlivní mě sňatek s dlužníkem v oddlužení?

Co když je dlužník, kterému je schváleno oddlužení a pravidelně splácí. Během 5 let se ožení, nebo vdá a vezme si multimilionáře? Nebo člověka s nemovitostí? – má to nějaký vliv? I z hlediska výše splátek?

 

ODPOVĚĎ: Tato skutečnost nemá na dlužníka vliv, protože nemá jakýkoliv nárok na majetek druhého z manželů, který nabyl ještě před vznikem manželství. Ten majetek, který má ve vlastnictví jeden z manželů před vstupem do manželství, má pouze ve svém výlučném vlastnictví, a to i za trvání manželství. To platí i pro nemovitost. Jiná věc by byla, pokud by manželka (to platí obecně pro kteréhokoliv dlužníka) dostala darem nějakou velkou hodnotu, třeba auto, dům, pak by se to považovalo za mimořádný příjem a ten by musela odvést svým věřitelům nad rámec srážek ze mzdy/platu.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.