Snížení příjmu v průběhu oddlužení

Co když dlužnice během 5 let, co splácí v rámci oddlužení otěhotní a bude mít nižší příjem, nebo například porodí 2. dítě a nezabavitelná částka naroste? Nebo přijde o práci úplně a není dále schopna oddlužení splácet? Co se poté stane?

 

ODPOVĚĎ: V této věci jsou vždy důležité konkrétní okolnosti případu. Lze to v podstatě zjednodušit do dvou situací:
a) dlužník „platí“ pravidelně a po 5 letetech neuhradí požadovaných 30%
– v této situaci se aplikuje § 415 IZ s tím, že je na úvaze soudu, zda ten přizná dlužníku osvobození od placení předmětných pohledávek; K tomu je třeba splnit zákonné podmínky:
1. musí to navrhnout dlužník;
2. dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil;
3. částka, kterou věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem;

b) dlužník po určitou dobu nehradí/nemůže mu být strháváno měsíční plnění v důsledku ztráty zaměstnání, nebo jiného důvodu, který nevznikl jeho zaviněním
– v této situaci může soud postupovat podle § 418 IZ a v případě, že dlužník neplní podstatné povinnosti nebo se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude dlužník schopen splnit, může soud rozhodnout o zrušení oddlužení a rozhodne o řešení dlužníkova úpadku konkurzem;
– vždy bude záležet na komunikaci dlužníka s insolvenčním správcem, příp. s ins. soudem, pokud bude zřejmé, že se dlužník snaží najít práci a trvale o to již několik měsíců usiluje, pak to soud tak rychle nezruší, v opačném případě a bude-li zřejmé, že práci nebude schopen nalézt po dlouhou dobu, bude muset oddlužení zrušit;
– přitom vždy platí, že ins. správce vždy informuje soud o chování dlužníka v procesu oddlužení.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.