Úvěr jednoho z manželů

Pokud jsou manželé a manžel ručí na úvěr známého. Známý nehradí splátky a dluh sesplatní a exekutor tedy vymáhá dluh po manželovi i manželce. Pokud by vstoupili do insolvence oba z manželů, je nebezpečí, že přijdou o nemovitost, pokud je vlastníkem pouze manželka, která nabyla nemovitost v rámci dědického řízení cca před rokem? Pokud ručí jen jeden z manželů, je to dluh obou? musí se tedy oddlužovat oba společně?

Odpověď:

Pokud za úvěr ručí společně (podepsali ručení oba dva) a podali na sebe insolvenční návrh, pak § 394a odst. 2 jim výslovně stanoví povinnost prohlásit, že všechen jejich majetek (i výlučný majetek jednoho z manželů) je pro účely insolvenčního řízení považován za majetek ve společném jmění manželů. Situace je zde tedy odlišná než v řízení exekučním. Pro úplnost dodávám, že pouze tímto ručením není splněna podmínka mnohosti věřitelů.
V případě, že by ručení podepsal pouze jeden z manželů, je třeba posoudit, zda tímto svým podpisem zavázal pouze sebe, nebo i manželku. Obecně platí, že jsou zavázáni oba manželé společně a nerozdílně, ledaže závazek převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (zde bude rozhodovat jaká je výše ručení).

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.