Zajištění nemovitosti třetí osobou a oddlužení

Pokud někdo vstupuje do insolvence a má nemovitost, která je předmětem zajištění pro úvěr někoho jiného. Pokud dojde k prodeji nemovitosti, dostane částku rovnou zajištění ten zajištěný věřitel? i když to není věřitel dlužníka?

Odpověď:

Tento zajištěný věřitel by měl svůj nárok (budoucí nárok, který mu může vzniknout v případě, že původní dlužník nebude splácet svou pohledávku) přihlásit jako podmíněnou pohledávku, která bude uspokojována až v případě, že původní dlužník prokazatelně nehradí svůj dluh. V případě, že dojde k prodeji nemovitosti, měla by být příslušná částka, pro kterou je zřízeno zástavní právo, deponována na účtu insolvenčního správce a v případě neuplatnění podmíněné pohledávky rozdělena mezi ostatní věřitele, jinak z ní bude přednostně uspokojována ta zajištěná pohledávka. To vše však platí v případě, že zajištěný věřitel přihlásí svou pohledávku.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.