Co se stane v případě, že dlužník čeká na rozsudek soudu a současně se chce oddlužit?

Co se stane v případě, že se dlužník chce nechat oddlužit a současně čeká na rozhodnutí soudu ohledně zpronevěry peněz?

 

Odpověď: Insolvenční zákon v § 395 odst. 1 stanoví, že soud návrh na povolení oddlužení zamítne, je-li jím sledován nepoctivý záměr. Pojem nepoctivý záměr není v insolvenčním zákoně jednoznačně definován a je tedy na jednotlivých soudcích, aby s ohledem na konkrétní okolnosti případu posoudili, zda dlužník je či není veden při podání návrhu na povolení oddlužení poctivým záměrem.

 

Domnívám se, že pokud dlužník uvede veškeré skutečnosti ohledně zpronevěry s tím, že se chce napravit a vypořádat své předchozí dluhy v rámci oddlužení, přitom je současně zaměstnán a jeho příjem bude tím hlavním příjmem, který bude použit pro účely oddlužení, měl by soud oddlužení schválit.

 

Samotnou náhradu škody za spáchanou zpronevěru a příp. uložený peněžitý trest však nelze dle § 416 IZ oddlužit.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.