Zanechte kontakt, zavoláme Vám
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Zjistěte, zda se můžete nechat oddlužit.
Kompletní analýza Oddlužovací kalkulačka

Oddlužtemě.cz – Největší specialisté na oddlužení v ČR

Vítejte na stránkách Asociace pro řešení osobního bankrotu, z.s., specializující se na oddlužení neboli osobní bankrot.

Specializujeme se na oddlužení fyzické osoby a osobní bankrot občanů (i oddlužení OSVČ) dle zákona č.182/2006 Sb. a jeho novely č. 294/2013 Sb. platné od 1.1.2014 a zajišťujeme prominutí až 70% dluhů, okamžité zastavení exekucí a okamžité zastavení nárůstu dluhů soudem.

Asociace pro řešení osobního bankrotu, z.s. nabízí oddlužení fyzické osoby/osobní bankrot v rámci celé České republiky a to jak přes zprostředkovatelskou síť, která se nyní vyskytuje ve 104 městech, tak přes centrálu sídlící v Praze. Naši zprostředkovatelé nabízejí oddlužení fyzické osoby/osobní bankrot v následujících městech.

Co je osobní bankrot – oddlužení?

 • Oddlužení, neboli osobní bankrot je jediná oficiální a nejrychlejší cesta dle insolvenčního zákona, která Vám umožní snížit celý dluh až o 70% a rozložit jeho splátky po dobu 5 let, po jejichž uplynutí budete úplně bez dluhů, neboť jejich zbytek Vám soud po oddlužení zcela odpustí. Pro úspěšné oddlužení je zapotřebí splňovat podmínky oddlužení (osobní bankrot podmínky).
 • Oddlužení (osobní bankrot) zajistí ochranu soudu, která:
  • zastaví exekuce a zabrání exekutorům, vymahačům a všem ostatním věřitelům, aby vztáhli ruce na Váš majetek.
  • zastaví jakýkoliv další nárůst dluhu o úroky, penále a smluvní pokuty z prodlení.
  • garantuje zachování Vašeho platu ve výši, v jakém uspokojí Vaše životní náklady

Oddlužení a jeho účel

Hlavním účelem oddlužení fyzické osoby/osobního bankrotu je dlužníkům s poctivými úmysly, kteří se do finančních problémů dostali vlastní chybou či neopatrností, poskytnout nový start, uvolnění stresové situace a po dlouhé době zase normální život. Insolvenční zákon, který oddlužení umožňuje má tedy záchranný charakter a dokáže tak okamžitě zastavit exekutory, nárůsty úroků a vymahačské společnosti.

Hlavním cílem oddlužení fyzické osoby je uspokojení věřitelů v co nejvyšší možné výši a současně odpuštění poměrné části dluhů dlužníkovi, kterému je po splacení této části v oddlužení zbytek dluhů zcela odpuštěn.

Jak probíhá oddlužení

1) Telefonická analýza reálnosti oddlužení klienta

Prvním a nejdůležitějším krokem pro Vaše úspěšné oddlužení je kontaktovat naši společnost a to buď telefonicky, e-mailem, nebo vyplněním kontaktního formuláře oddlužení.

Jakmile na sebe kontakt zanecháte, některý z našich konzultantů Vás bude kontaktovat v průběhu 12 hodin a po telefonu provede kompletní analýzu celé Vaší finanční situace. Při této analýze Vám již konzultant definitivně sdělí, zdali jste vhodným adeptem na oddlužení fyzické osoby a tím jsme schopni Vám garantovat 100% úspěšnost schválení Vašeho případného návrhu. V případě, že vhodným adeptem na oddlužení nejste, budou Vám navržena řešení, co udělat pro to, abyste se vhodným adeptem na oddlužení stal/a.

2) Předání podkladů

Jakmile Vám bude provedena telefonická analýza reálnosti oddlužení a Vy budete vhodným adeptem na oddlužení fyzické osoby, konzultant, který s Vámi bude hovořit Vám odešle seznam podkladů, které je potřeba připravit, pro Vaše úspěšné oddlužení.

Mezi tyto podklady patří:

– Doložení aktuálního příjmu
– Doložení příjmů za poslední 3 roky – čímž jsou výplatní pásky nebo mzdové listy nebo evidenční důchodové listy
– Listinné doklady všech nevykonatelných dluhů s aktuálními dlužnými částkami a daty, kdy byl naposledy daný dluh splácen
– Listinné doklady všech vykonatelných dluhů – tedy veškeré podklady, které jste obdrželi od soudu týkající se exekucí
– Výpis z rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce
– Rodné listy dětí – v případě, že máte vyživované děti
– Soudní rozhodnutí o výši výživného – v případě, že platíte na své děti alimenty
– Soupis movitého a nemovitého majetku
Ve chvíli, kdy budete mít veškeré výše zmíněné podklady pro Vaše úspěšné oddlužení připraveny, sjednáme osobní schůzku nebo odeslání podkladů poštou.

3) Vypracování návrhu na oddlužení

Jakmile přebereme či obdržíme veškeré podklady pro oddlužení, garantujeme vypracování Vašeho návrhu do 7 pracovních dní (v urgentních případech jsme schopni zpracovat už do 24 hodin).

Vypracovaný návrh na oddlužení čítá zhruba 60-100 stran dle množství Vašich dluhů.

4) Odeslání návrhu na oddlužení

Vypracovaný návrh na oddlužení stačí již pouze podepsat a nechat svůj podpis úředně ověřit a doručit osobně nebo poštou na příslušný Krajský soud.

5) Umístění do insolvenčního rejstříku a vyčkání na rozhodnutí o oddlužení

Ve chvíli, kdy doručíte návrh na oddlužení (v případě osobního doručení do 2 hodin, v případě odeslání poštou do druhého dne) má Krajský soud zveřejňovací povinnost v délce 2 hodin, což znamená, že do 2 hodin od přijetí Vašeho návrhu na oddlužení Vás musí umístit do insolvenčního rejstříku. Jakmile v něm naleznete své jméno, jste již pod ochranou insolvenčního zákona a tím jsou s okamžitou platností zastaveny veškeré exekuce, veškeré nárůsty úroků a veškerá vymahání dluhů.

Velice často se i po Vašem umístění v insolvenčním rejstříků stává, že Vás kontaktují Vaši věřitelé a vyhrožují Vám, že jim musíte okamžitě celý dluh zaplatit najednou, tzv. sesplatnění pohledávky. Na tento akt ale nemá věřitel žádné právo a Vy nemusíte tyto výhružky vnímat až do rozhodnutí soudu.

5) Rozhodnutí o povolení oddlužení

Soudy mají oficiálně na rozhodnutí o povolení oddlužení 30 dní. Bohužel jsou ale tak zahlceny žádostmi, že se občas toto období může značně prodloužit. Někdy i na několik měsíců. Pro dlužníka je toto období ale celé pod ochranou insolvenčního zákona a tudíž bezproblémové.

Jakmile soud o povolení oddlužení rozhodne, přidělí Vám tz. insolvenčního správce. S ním se poté spojíte a projednáte svůj případ a formu úhrady splátky v oddlužení. Insolvenční správce tedy nemusí vůbec komunikovat s Vaším zaměstnavatelem a tak se o Vašem oddlužení nemusí nikdo dovědět. Jedinou Vaší povinností je poté nastavit trvalý platební příkaz ze svého bankovního účtu a každý měsíc odeslat splátku v oddlužení na účet insolvenčního správce.

Od úspěšného oddlužení Vás dělí 3 kroky.

3 kroky k oddlužení:

 • 1.krok

  ZATELEFONUJTE NÁM

 • 2.krok

  DOMLUVTE SI SCHŮZKU

 • 3.krok

  POČKEJTE NA VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU

 • Rozhodnutí soudu

  POVOLENÍ K ODDLUŽENÍ

Garance oddlužení

Za svou prací si stojíme a proto garantujeme 100% úspěch, nebo vrácení obdržených prostředků v jejich plné výši.

Podmínky oddlužení:

Musíte mít:

 • Schopnost splatit alespoň 30% dluhu
 • Dluhy po splatnosti déle než 30 dní
 • Statut platební neschopnosti
 • Alespoň dva věřitele

Nesmíte mít:

 • Živnostenský list – od 1.1.2014 nově možné oddlužení OSVČ
 • Dluhy z podnikání – od 1.1.2014 nově možné oddlužit i některé dluhy z podnikání
 • Pravomocné odsouzení za trestný čin majetkové, nebo hospodářské povahy za posledních 5 let

V této části jsou uvedeny nejzajímavější dotazy, které nám klienti nebo zprostředkovatelé oddlužení našich služeb pokládají. Vzhledem k tomu, že by mohli pomoci i ostatním z Vás a vyjasnit Vám případné nedostatky, rozhodli jsme se je zveřejnit níže.

Otázky a odpovědi oddlužení

Přestaňte nakupovat věci, které nepotřebujete

Stále častěji se nás ptáte, jak se nezadlužit. Jak se nedostat do dluhů.

Prvním krokem, který byste měli udělat je - sepsat si příjmy a výdaje na kus papíru. více ...

Co je zajištěný dluh a lze se z něj oddlužit?