Zadržování platu při jeho exekuci

Pan X měl exekuci na plat a účetní mu nyní původně sráženou částku zadržuje v depozitu – je oprávněna tak činit i po novele? Pokud se dívám na § 109 odst. 1 písm. c) IZ, tak jedině z něj lze zřejmě vyvodit, že exekuci nelze již v tomto okamžiku provádět ve prospěch exekutora ani do depozita. Potřebuji dané účetní poslat odkaz na §, jinak bude i v neoprávněné výši provádět srážky dál – nevím, jak panu X pomoci, aby mu účetní vydávala zadržené peníze na exekuci, navíc mu sráží víc než ji umožňuje zákon (o.s.ř.).

 

ODPOVĚĎ: Zaměstnavatel, resp. jeho účetní tak činí v souladu se zákonem, a to právě v souladu s § 109 odst. 1 písm. c) a odst. 2 IZ. Z tohoto ustanovení vyplývá, že zaměstnavatel nesmí tuto částku vyplatit věřiteli (oprávněnému), tím by totiž došlo k provedení výkonu rozhodnutí (exekuce). Odst. 2 § 109 IZ pak výslovně říká, že: „Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí.“ Zajištěním dlužníkova majetku jsou i srážky ze mzdy. V případě skončení ins. řízení, aniž by došlo k prohlášení úpadku, jsou deponované částky uhrazeny oprávněnému na exekuci, v případě prohlášeného úpadku jsou majetkovou podstatou, ze které budou uspokojeni věřitelé.
Srážky mohou být strhávány pouze v zákonem stanovené výši – § 276 a násl. OSŘ ve spojení s nařízením vlády č. 595/2006 Sb., pokud je prováděna nesprávná výše srážky, je třeba na to zaměstnavatel písemně upozornit a vyzvat ho, aby zjednal nápravu. Neučiní-li tak odpovídá za způsobenou škodu a proti tomuto jednání se lze bránit soudní cestou.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.