Zděděné dluhy z podnikání

Lze se oddlužit z dluhů z podnikání, pokud jsem je zdědil? Když já sám nejsem podnikatel a závazky tedy nevznikly mou vinou?

 

Odpověď:

Situace, kdy dlužník nějakým způsobem odpovídá za závazky vzniklé z podnikání jiné osoby řeší rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 29 NSČR 9/2009-A- 29: „Dlužníkem, který není podnikatelem , se ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele a současně nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání.“
Tady soud jasně vyjádřil, že dluhy musí vzejít z dlužníkova podnikání, ne jiné osoby.

Pro úplnost dodávám, že soud zároveň v tomto rozhodnutí vymezil podmínky, ke kterým by měly insolvenční soudy přihlížet v případě řešení dluhů z podnikání:
„To, zda existuje rozumný důvod nepokládat při rozhodování o návrhu na povolení oddlužení neboli osobní bankrot nebo při rozhodování o tom, zda se oddlužení schvaluje, za překážku bránící uplatnění institutu oddlužení neuhrazený dluh z dlužníkova dřívějšího podnikání, insolvenční soud uváží vždy především s přihlédnutím k:

 

a) době vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání,
b) době ukončení dlužníkova podnikání,
c) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání,
d) výši konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků,
e) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení.“

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.