Chráněný účet

Od 1.7.2021 je v účinnosti zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů. Důležitou část, kterou daný zákon upravuje je nová možnost zřízení tzv. chráněného účtu.

Co je to chráněný účet?

Chráněný účet je určen osobám nepodnikajícím, kterým byl postižen jejich spořící či běžný účet exekucí. Umožní to nově dlužníkům disponovat alespoň chráněnou tzv. „nezabavitelnou“ částkou. Do této doby byly poměrně nesmyslně blokovány veškeré příjmy dlužníka na jeho běžném či spořícím účtu. To v praxi vypadalo tak, že pokud má dlužník exekuce, exekutor blokoval účet dlužníka a zároveň mohl vyzvat zaměstnavatele, aby prováděl exekuční srážku ze mzdy. Dlužníkovi pak po srážce ze mzdy – zůstala jen nezabavitelná částka, kterou zaměstnavatel odeslal na účet dlužníka, který byl ale blokovaný. Dlužník se tak k penězům vůbec nedostal. Ne každý zaměstnavatel totiž neumožňuje výplatu na pokladně v hotovosti.

Pokud byl dlužníkovi zablokovaný účet a nedostal se k výplatě, mohl si do této doby požádat jednorázově (Ne opakovaně každý měsíc) o výplatu dvojnásobku životního minima (7 720,- Kč). V době nouzového stavu, konkrétně do 28.2.2021 pak mohl dlužník požádat o vyplacení čtyřnásobku životního minima (15 440,- Kč). Od 1.7.2021 je pak možnost nově zažádat o výplatu trojnásobku životního minima (11 580,- Kč).

Jelikož se většina dlužníků nedostala ke svým výplatám, přišel zákonodárce s tím, že je nutné tuto skutečnost změnit, a nově tak umožnil zřídit chráněný účet a bránit se tak částečně exekuci.

Chráněný účet tedy v praxi znamená, že vedle klasického běžného účtu bude zřízen dlužníku u stejné bankovní instituce nový chráněný účet, na který mu bude připisován tzv. chráněný příjem. Bude tak umožněno dlužníku bezhotovostně platit, jako z běžného účtu, bude chráněn před blokací exekutorem, ale bude moci hospodařit jen s chráněným příjmem. Chráněný příjem je pak přeposílám z blokovaného účtu na chráněný účet. Banka tudíž musí vědět, z jakého účtu Vám má přeposílat chráněné prostředky a z jakých čísel účtů Vám budou chráněné prostředky zasílány (zaměstnavatel, Česká správa sociálního zabezpečení, úřad práce, otec dětí – vyplacené alimenty, apod.)

Jak založit chráněný účet?

Jak jsme již zmínili v řádcích výše, založení chráněného účtu je nutné učinit u stejné instituce, kde máte blokovaný běžný či spořící účet. Pokud máte účtů více, všechny jsou blokovány a jsou u různých institucí, je možné požádat o chráněný účet pouze u jedné z nich. Předpokladem pro založení chráněného účtu je skutečnost blokace, tj. postižení účtu exekucí.

Pro založení je nejprve nutné oslovit Plátce chráněného příjmu (zaměstnavatel, Česká správa sociálního zabezpečení, úřad práce, otec dětí – vyplacené alimenty, apod.) o potvrzení podle § 304d odst. 1 občanského soudního řádu. Toto potvrzení zašlete exekutorovi, který nařídil exekuci. Pokud máte blokaci od více exekutorů, můžete toto potvrzení zaslat kterémukoliv z nich. Požádejte jej, aby podle § 304d odst. 3 občanského soudního řádu oznámil peněžnímu ústavu z jakých čísel účtu Vám bude chodit chráněný příjem a číslo účtu, kam Vám nyní chodí příjem – blokovaný účet. Následně požádejte v bance o založení chráněného účtu.

Začněte s oddlužením
ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají
a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.

Spočítejte si, zda
máte nárok na
oddlužení

Připravili jsme pro vás
jednoduchou kalkulačku.

Oddlužení ve městech

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.