Zanechte kontakt, zavoláme Vám
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Zjistěte, zda se můžete nechat oddlužit.
Kompletní analýza Oddlužovací kalkulačka

Exekuce

Byla na Vás vystavena exekuce neboli exekuční příkaz? Hrozí Vám exekuce nemovitosti nebo exekuce na plat a Vy nevíte, jak se bránit a co dál dělat? V následujících řádcích se dozvíte, jaké jsou Vaše možnosti a jaká je nyní nejjednodušší cesta zpět k normálnímu životu.

Co je vlastně exekuce?

Exekuce neboli vykonávací řízení je definována jako nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

V případě, že víte, že již dlouhou dobu nesplácíte své dluhy a hrozí exekuce nebo Vám již od soudu dorazil platební rozkaz, vše již pokračuje velice rychle a postupy exekutorů jsou mnohdy až nelidské.

Průběh exekuce:

 • • Je na Vás vystaven platební rozkaz/elektronický platební rozkaz/obdrželi jste rozsudek od soudu.
 • • Máte možnost se do 30 dní od převzetí vyjádřit, tedy podat odpor k rozhodnutí, nicméně tento odpor musí být podnětný, jinak jej soud automaticky zamítá.
 • • V případě, že je vše právně podloženo, soud vystaví exekuci neboli exekuční příkaz.
 • • Exekuce může být realizována jako:
  • o Exekuce na plat
  • o Exekuce na majetek
  • o Exekuce nemovitosti
 • • Následuje uspokojení exekuce v její plné výši, která je tvořena jistinou, na základě které byla exekuce vystavena a poté samozřejmě poplatky za exekuci samotnou, poplatek nákladů na vymáhání a úroky z prodlení, které se vypočítávají z každého započatého dne, kdy exekuci nesplácíte. Z pravidla poplatky a penále navyšují původní výši dluhu o 50-100%.

Co exekutor smí:

 • • Exekutor smí uvalit exekuci na Váš plat
 • • Exekutor může zcela zmrazit Váš bankovní účet
 • • Exekutor může vniknout do Vašeho bytu či domu bez Vašeho vědomí a Vaší přítomnosti a zabavit či oblepit veškeré vybavení domácnosti, které uzná za vhodné
 • • Exekutor může prodat Vaši nemovitost v dražbě

Jak exekutor postupuje v případě, že nemáte majetek ani příjem?

V případě, že nemáte žádný nemovitý majetek a jste bez zaměstnání, exekutor zpravidla vnikne do Vašeho domu či bytu a označí nebo rovnou odnese veškeré vybavení domácnosti, které má nějakou zajímavou odhadovanou hodnotu. Označí bohužel úplně všechno vybavení a to bez ohledu na to, jestli je Vaším majetkem nebo majetkem vlastníka bytu. Takto označené vybavení domácnosti potom používá pro možnou argumentaci neboli výhružky a vymáhání určitého finančního obnosu. Zpravidla jsou to věty typu: “do konce týdne od Vás chci alespoň 10.000 Kč nebo si přijedu pro označené vybavení”. Exekutor tedy spoléhá na to, že pod psychickým nátlakem seženete finanční prostředky někde jidne, jinými slovy si znovu vypůjčíte a zaplatíte požadované plnění. Tento úkon ovšem nemá ozdravný charatker pro Vaši finanční situaci. V této chvíli Vám totiž půjčí už jenom nebankovní společnosti s vysokými úroky a proto svoji situaci neřešíte a naopak se zadlužujete stale vice.

Jak se takovému jednání exekutorů bránit?

Jedinou legální cestou, jak se v takových situacích bránit před výkonem exekuce, jednáním exekutorů, exekuci na nemovitost, exekuci na plat či exekuci na majetek je oddlužení neboli osobní bankrot. V případě, že splňujete podmínky oddlužení (osobní bankrot podmínky) můžete být již do dvou hodin od podání návrhu na oddlužení fyzické osoby na příslušný soud chráněni insolvenčním zákonem, který zastaví veškeré exekuce, veškeré navyšování úroků a veškeré platby splátek až do rozhodnutí soudu. Taktéž exekutorem oblepené vybavení domácnosti již nesmí být zabaveno v případě, že stihnete návrh na oddlužení podat drive než se u Vás exekutor zastaví. Exekuce bohužel prohlubuje Vaši finanční krizi a žádným způsobem ji na rozdíl od oddlužení neřeší. Přestaňte platit nepřiměřené částky za soudní poplatky na exekuce a poraďte se s nami.