Insolvence

Insolvence je poměrně známé a často využívané slovo. Můžete na něj narazit na internetu, v novinách, v televizi, nebo dokonce ve vlastních dokumentech. Málokdo ale ví, co přesně znamená být v insolvenci a jak takovou situaci řešit.
 

Co je insolvence

Insolvence je platební neschopnost dlužníka splácet své dluhy a dostát závazkům, které podepsal ve smlouvě věřiteli.  Dlužník má vůli své dluhy splácet, ale z nějakého důvodu se dostal do finančních problémů a splácet nemůže. Nepleťte si proto insolvenci s tzv. platební nevůlí, kdy si dlužník úmyslně vezme úvěr, ale nemá zájem hradit splátky.

Pokud se dlužník ocitne v insolvenci, pak není schopen splácet své půjčky a má minimálně 30 dní prodlevu při hrazení jednotlivých splátek. Jeho příjmy jsou navíc tak nízké, že mu nezbyde ani na běžné potřeby pro žití – jídlo, nájem atd. Insolvence se může zdát jako zdánlivě neřešitelná situace. Naštěstí existuje možnost oddlužení neboli osobního bankrotu, který představuje záchranné lano pro dlužníka topícího se ve svých úvěrech.

 

Osobní bankrot

Pokud se ocitnete ve výše uvedené situaci, nezoufejte. Máte možnost požádat o osobní bankrot. Zažádat o něj můžete prostřednictvím advokáta, neziskové organizace či jiné akreditované osoby či společnosti. Ta za vás podá návrh na oddlužení k příslušnému krajskému soudu, který začne posuzovat, zda jste schopen splnit podmínky pro oddlužení.

Osobní bankrot po novele z 1.6.2019

Osobní bankrot se řídí insolvenčním zákonem, který určuje, jak se vypořádat s řešením úpadku, popř. hrozícího úpadku u fyzických osob či podnikatelů. Protože bylo v minulosti pro některé dlužníky problematické osobní bankrot získat, proběhla jeho novela, kterou Poslanecká sněmovna 22. ledna 2019 schválila. Tato novela vešla v platnost 1.6.2019.

Novela nyní umožňuje dva způsoby oddlužení. Prvním a rychlejším způsobem oddlužení je splacení alespoň 60% celkové výše dluhů do 3 let. Druhá varianta je příznivější k lidem, kteří nemají na tak vysokou splátku. Ti mohou do pěti let uhradit 30% výše svých celkových dluhů.

Než soud určí, zda dlužníkovi osobní bankrot povolí, posuzuje veškeré jeho pravidelné příjmy, zaměstnání, rodinný stav a plno dalších důležitých informací. Důvodem je ujištění, že bude dlužník moci skutečně svému závazku dostát a hradit určené splátky. Pokud se stane, že z nějakého důvodu dlužník nebude moci splátky hradit, jeho příjem se sníží, nebo se bude ve splácení zpožďovat a poruší domluvené podmínky, bude soud posuzovat nastalou situaci. Pokud soud zjistí, že se dlužník o splácení alespoň snažil, může mu zbývající dluh prominout.

Oddlužení pro důchodce

I lidé ve starobním důchodu a v invalidním důchodu druhého a třetího stupně mají oddlužení o něco snazší než dosud. Pro ně začala platit tříletá lhůta ke splacení svých dluhů, ale neplatí pro ně podmínka 60 %. Pokud jejich insolvenční správce nebude plátcem DPH, postačí, když budou splácet 900 Kč (s DPH pak částka činí 1089 Kč) měsíčně podobu tří let. Zbylý dluh jim bude soudem prominut. Důležité je vědět, že o takové oddlužení mohou důchodci požádat pouze jednou.

Kdo všechno může požádat o oddlužení?

oddlužení může požádat fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba. Pokud žádá o osobní bankrot fyzická osoba, musí doložit příjem – ze zaměstnání, pobíráním penze atd. V případě manželů je možné, aby o oddlužení zažádal každý samostatně, ale i oba společně. Záleží na tom, v jaké finanční situaci se nachází a co je pro ně výhodnější. Pokud jste v této situaci a nevíte, zda zažádat sami nebo s manželkou/manželem, požádejte o radu naši neziskovou organizaci. Rádi vám poradíme a zodpovíme všechny otázky.

Použité zdroje:

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.