Délka trvání oddlužení

Insolvenční zákon, který řeší proces oddlužení prošel od svého vzniku několika úpravami. Naposledy byl novelizován v roce 2019, kdy aktuální znění zákona se datuje s účinností poslední novely od 1.6.2019. Tato novela přinesla několik změn. My se ale v tomto příspěvku zmíníme o délce trvaní oddlužení. Oddlužení, neboli osobní bankrot, před touto poslední novelou probíhal standardně maximálně 5 let. Nyní novela u oddlužení počítá i s tříletou variantou. Není nicméně nutné se z pohledu dlužníka podstupující oddlužení, sdělovat na začátku jakou variantu zvolí. Pomyslnou startovací čáru mají všichni dlužníci stejnou. Až během procesu oddlužení se vykrystalizuje, jestli bude oddlužení probíhat 5 let, 3 roky či ještě kratší dobu.

Dlužník začne splácet své závazky věřitelům, soudem stanovenou splátku dle příjmu dlužníka. Prvním milníkem je období 36 měsíců, totiž tří let. Pokud byl dlužník schopen v této lhůtě uhradit svými splátkami alespoň 60% dlužné částky, pak je podmínka pro ukončení insolvenčního řízení splněna a dlužníkovi bude odpuštěna zbývající dlužná částka. Tento milník má motivovat dlužníka k tomu, ale se snažil navýšit svůj příjem tak, aby byl schopen většinu svých závazků splatit. Je nutno dodat, že dlužník může i během této doby učinit mimořádné splátky, aby 60% hranice dosáhl. Pokud není tato podmínka splněna, pokračuje plynule oddlužení splátkovým kalendářem další 2 roky, celkově tedy 5 let.

Co za tu dobu dlužník uhradí, zbytek mu bude odpuštěno. Ještě ale existuje jedno časové období, a to i doba kratší než 3 roky. Toho dlužník může dosáhnout, pokud by byl schopen svými splátkami umořit celý dluh, totiž 100 %. Pak oddlužení skončí pro splnění povinnosti dlužníka a řízení je ukončeno.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.