Oddlužení OSVČ

Do konce roku 2013 bylo oddlužení OSVČ nemožné, protože vlastnictví živnostenského listu bylo porušováním hlavní podmínky oddlužení a to, že dlužník nesmí být podnikatelem, kterým se stává právě v okamžik, kdy vlastní živnostenský list a to i v případě, že nepodniká. Pro oddlužení OSVČ musel být tedy živnostenský list zrušen

Nově možno oddlužit OSVČ

Oddlužení OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) umožňuje novela insolvenčního zákona (dále pouze IZ), která vešla v platnost k 1.1.2014. Znamená to tedy, že můžete použít jako výpis Vašich příjmu daňové přiznání, a na základě toho bude vypočítán Váš čistý měsíční příjem v oddlužení OSVČ.

Oddlužení OSVČ a dluhů z podnikání

Novela zákona nyní umožňuje oddlužení OSVČ a to i s dluhy z podnikání. Povinností však i nadále zůstává nutnost pro OSVČ kontaktovat věřitele, který půjčku na podnikání poskytl a vyžádat jeho souhlas s tím, že budou jeho pohledávky uvedeny do insolvenčního návrhu a následně uspokojeny pouze v částečné výši v závislosti na výši čistého měsíčního příjmu OSVČ a celkové výši všech nezajištěných dluhů (a dalších podmínek stanovených v IZ) v rámci oddlužení OSVČ.
 

Jak vypočítat výši splátky v oddlužení OSVČ?

Výše splátky v oddlužení OSVČ je kalkulována stejným způsobem, jako je tomu u fyzických osob. Vzorec pro výpočet je tedy totožný kdy je nezabavitelným minimem pro oddlužení OSVČ 9.283 Kč a poté 1.547 na každou nezajištěnou vyživovanou osobu. Vše do tohoto limitu může být tedy dále strháváno za účelem uspokojení věřitelů v co nejvyšší možné části. Vypočítat výši splátky můžete v naší kalkulačce oddlužení.

Poměr mezi dluhy z podnikání a ostatními dluhy

Poměr mezi dluhy z podnikání a ostatními nezajištěnými dluhy nebyl nijak přesně stanoven. V současné chvíli se hovoří o maximu 30% dluhů z podnikání. Po nabytí účinnosti novely zákona o oddlužení OSVČ by však již limit těchto dluhů neměl exisotvat a vše by tedy mělo záviset pouze na dohodě s individuálními věřiteli.
 

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.