Které dluhy z podnikání lze nově oddlužit

Které dluhy z podnikání lze nově oddlužit od 1.1.2014?

 

ODPOVĚĎ: U fyzické osoby obecně platí, že nelze oddlužit dluhy z podnikání. Z tohoto je však výjimka stanovená v § 389 odst. 2 IZ, které stanoví tři podmínky-situace (souhlas věřitele, dříve zrušený konkurs, pohledávka zajištěného věřitele), za kterých je možné oddlužení veškerých dluhů fyzické osoby z podnikání. Za určitých okolností je možné povolit oddlužení dluhu z podnikání i v případě, že nejsou splněny podmínky dle § 389 odst. 2. Nejvyšší soud přitom ve svém rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 3/2009 (sbírka 79/2009) dospěl k tomu, že insolvenční soud takovouto situaci uváží vždy především s přihlédnutím k:
1) době vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání,
2) době ukončení dlužníkova podnikání,
3) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání,
4) výši konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků,
5) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení.

Za těchto okolností je tak vždy třeba u dluhů z podnikání posoudit přiměřenost a jejich případnou omluvitelnost ve vztahu a za účelem dosažení cílů stanovených insolvenčním zákonem (Účelem úpravy oddlužení v novém insolvenčním zákoně je poskytnout možnost oddlužit se především dlužníku „odsouzenému“ k celoživotnímu splácení dluhů).

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.