Oddlužení a dluhy v zahraničí

Dlužník Slovenské národnosti, dluhy na Slovensku, ale nyní chce pracovat v ČR. Jeden slovenský závazek nyní vymáhá český exekutor. Je možnost se takto oddlužit i ze závazků na Slovensku? Považuje se pak závazek, jakmile jej vymáhá český exekutor, za český závazek? Co udělat pro to, aby se mohl tento člověk oddlužit dle české legislativy a zda-li se oddlužení může vztahovat i na dluhy na Slovensku, příp. v jiné zemi.

Odpověď:

„K zahájení úpadkového řízení jsou příslušné soudy členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka.“ Toto není nikde definováno, ale jedná se především o to, kde dlužník pracuje a bydlí, případně kde má rodinu a i své závazky. Soud bude tuto svou příslušnost vždy přezkoumávat.

V uvedeném případě doporučuji začít s oddlužením, kdy bude mít dlužník v ČR zaměstnání a také zde bude bydlet, to jsou dle mého názoru 2 hlavní důvody, na základě kterých se bude posuzovat příslušnost soudu.

To který exekutor (český, německý apod.) závazek vymáhá nemá vliv na vznik závazku, stále se jedná o zahraničního věřitele.

V případě, že bude věc projednávat příslušný český soud, jedná se o tzv. řízení s evr. mezinárodním prvkem, ve kterém lze oddlužit i závazky ze všech zemí EU (mimo Dánska), dlužník má povinnost tyto zahraniční závazky ve svém návrhu uvést a soud je poté přímo informuje tyto zahraniční věřitele.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.