Zanechte kontakt, zavoláme Vám
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Zjistěte, zda se můžete nechat oddlužit.
Kompletní analýza Oddlužovací kalkulačka
Oddlužení online
klikněte zde

Oddlužení – Největší společnost v ČR, specialisté na oddlužení

Vítejte na stránkách společnosti Oddlužtemě.cz s.r.o., specializující se na oddlužení neboli osobní bankrot.

Specializujeme se na oddlužení fyzické osoby a osobní bankrot občanů (i oddlužení OSVČ) dle zákona č.182/2006 Sb. a jeho novely č. 294/2013 Sb. platné od 1.1.2014 a zajišťujeme prominutí až 70% dluhů, okamžité zastavení exekucí a okamžité zastavení nárůstu dluhů soudem.

Již přes 800 lidí si s naší pomocí nechalo odpustit přes 600 milionů korun dluhů.

Společnost Oddluzteme.cz s.r.o. nabízí oddlužení fyzické osoby/osobní bankrot v rámci celé České republiky a to jak přes zprostředkovatelskou síť, která se nyní vyskytuje ve 104 městech, tak přes centrálu sídlící v Praze. Naši zprostředkovatelé nabízejí oddlužení fyzické osoby/osobní bankrot v následujících městech.

Co je osobní bankrot – oddlužení?

 • Oddlužení, neboli osobní bankrot je jediná oficiální a nejrychlejší cesta dle insolvenčního zákona, která Vám umožní snížit celý dluh až o 70% a rozložit jeho splátky po dobu 5 let, po jejichž uplynutí budete úplně bez dluhů, neboť jejich zbytek Vám soud po oddlužení zcela odpustí. Pro úspěšné oddlužení je zapotřebí splňovat podmínky oddlužení (osobní bankrot podmínky).
 • Oddlužení (osobní bankrot) zajistí ochranu soudu, která:
  • zastaví exekuce a zabrání exekutorům, vymahačům a všem ostatním věřitelům, aby vztáhli ruce na Váš majetek.
  • zastaví jakýkoliv další nárůst dluhu o úroky, penále a smluvní pokuty z prodlení.
  • garantuje zachování Vašeho platu ve výši, v jakém uspokojí Vaše životní náklady

Oddlužení a jeho účel

Hlavním účelem oddlužení fyzické osoby/osobního bankrotu je dlužníkům s poctivými úmysly, kteří se do finančních problémů dostali vlastní chybou či neopatrností, poskytnout nový start, uvolnění stresové situace a po dlouhé době zase normální život. Insolvenční zákon, který oddlužení umožňuje má tedy záchranný charakter a dokáže tak okamžitě zastavit exekutory, nárůsty úroků a vymahačské společnosti.

Hlavním cílem oddlužení fyzické osoby je uspokojení věřitelů v co nejvyšší možné výši a současně odpuštění poměrné části dluhů dlužníkovi, kterému je po splacení této části v oddlužení zbytek dluhů zcela odpuštěn.

Jak probíhá oddlužení

1) Telefonická analýza reálnosti oddlužení klienta

Prvním a nejdůležitějším krokem pro Vaše úspěšné oddlužení je kontaktovat naši společnost a to buď telefonicky, e-mailem, nebo vyplněním kontaktního formuláře oddlužení.

Jakmile na sebe kontakt zanecháte, některý z našich konzultantů Vás bude kontaktovat v průběhu 48 hodin a po telefonu provede kompletní analýzu celé Vaší finanční situace. Při této analýze Vám již konzultant definitivně sdělí, zdali jste vhodným adeptem na oddlužení fyzické osoby a tím jsme schopni Vám garantovat 100% úspěšnost schválení Vašeho případného návrhu. V případě, že vhodným adeptem na oddlužení nejste, budou Vám navržena řešení, co udělat pro to, abyste se vhodným adeptem na oddlužení stal/a.

2) Předání podkladů

Jakmile Vám bude provedena telefonická analýza reálnosti oddlužení a Vy budete vhodným adeptem na oddlužení fyzické osoby, konzultant, který s Vámi bude hovořit Vám odešle seznam podkladů, které je potřeba připravit, pro Vaše úspěšné oddlužení.

Mezi tyto podklady patří:

- Doložení aktuálního příjmu
- Doložení příjmů za poslední 3 roky – čímž jsou výplatní pásky nebo mzdové listy nebo evidenční důchodové listy
- Listinné doklady všech nevykonatelných dluhů s aktuálními dlužnými částkami a daty, kdy byl naposledy daný dluh splácen
- Listinné doklady všech vykonatelných dluhů – tedy veškeré podklady, které jste obdrželi od soudu týkající se exekucí
- Výpis z rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce
- Rodné listy dětí – v případě, že máte vyživované děti
- Soudní rozhodnutí o výši výživného – v případě, že platíte na své děti alimenty
- Soupis movitého a nemovitého majetku – v případě nemovitého majetku nutný tržní odhad ceny nemovitosti
Ve chvíli, kdy budete mít veškeré výše zmíněné podklady pro Vaše úspěšné oddlužení připraveny, sjednáme osobní schůzku nebo odeslání podkladů poštou.

3) Vypracování návrhu na oddlužení

Jakmile přebereme či obdržíme veškeré podklady pro oddlužení, garantujeme vypracování Vašeho návrhu do 7 pracovních dní (v urgentních případech jsme schopni zpracovat už do 24 hodin).

Vypracovaný návrh na oddlužení čítá zhruba 60-100 stran dle množství Vašich dluhů.

4) Odeslání návrhu na oddlužení

Vypracovaný návrh na oddlužení stačí již pouze podepsat a nechat svůj podpis úředně ověřit a doručit osobně nebo poštou na příslušný Krajský soud.

5) Umístění do insolvenčního rejstříku a vyčkání na rozhodnutí o oddlužení

Ve chvíli, kdy doručíte návrh na oddlužení (v případě osobního doručení do 2 hodin, v případě odeslání poštou do druhého dne) má Krajský soud zveřejňovací povinnost v délce 2 hodin, což znamená, že do 2 hodin od přijetí Vašeho návrhu na oddlužení Vás musí umístit do insolvenčního rejstříku. Jakmile v něm naleznete své jméno, jste již pod ochranou insolvenčního zákona a tím jsou s okamžitou platností zastaveny veškeré exekuce, veškeré nárůsty úroků a veškerá vymahání dluhů.

Velice často se i po Vašem umístění v insolvenčním rejstříků stává, že Vás kontaktují Vaši věřitelé a vyhrožují Vám, že jim musíte okamžitě celý dluh zaplatit najednou, tzv. sesplatnění pohledávky. Na tento akt ale nemá věřitel žádné právo a Vy nemusíte tyto výhružky vnímat až do rozhodnutí soudu.

5) Rozhodnutí o povolení oddlužení

Soudy mají oficiálně na rozhodnutí o povolení oddlužení 30 dní. Bohužel jsou ale tak zahlceny žádostmi, že se občas toto období může značně prodloužit. Někdy i na několik měsíců. Pro dlužníka je toto období ale celé pod ochranou insolvenčního zákona a tudíž bezproblémové.

Jakmile soud o povolení oddlužení rozhodne, přidělí Vám tz. insolvenčního správce. S ním se poté spojíte a projednáte svůj případ a formu úhrady splátky v oddlužení. Insolvenční správce tedy nemusí vůbec komunikovat s Vaším zaměstnavatelem a tak se o Vašem oddlužení nemusí nikdo dovědět. Jedinou Vaší povinností je poté nastavit trvalý platební příkaz ze svého bankovního účtu a každý měsíc odeslat splátku v oddlužení na účet insolvenčního správce.

Od úspěšného oddlužení Vás dělí 3 kroky.

3 kroky k oddlužení:

 • 1.krok

  ZATELEFONUJTE NÁM

 • 2.krok

  DOMLUVTE SI SCHŮZKU

 • 3.krok

  POČKEJTE NA VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU

 • Rozhodnutí soudu

  POVOLENÍ K ODDLUŽENÍ

Garance oddlužení

Za svou prací si stojíme a proto garantujeme 100% úspěch, nebo vrácení obdržených prostředků v jejich plné výši.

Podmínky oddlužení:

Musíte mít:

 • Schopnost splatit alespoň 30% dluhu
 • Dluhy po splatnosti déle než 30 dní
 • Statut platební neschopnosti
 • Alespoň dva věřitele

Nesmíte mít:

 • Živnostenský list – od 1.1.2014 nově možné oddlužení OSVČ
 • Dluhy z podnikání – od 1.1.2014 nově možné oddlužit i některé dluhy z podnikání
 • Pravomocné odsouzení za trestný čin majetkové, nebo hospodářské povahy za posledních 5 let

Otázky a odpovědi oddlužení

V této části jsou uvedeny nejzajímavější dotazy, které nám klienti nebo zprostředkovatelé oddlužení našich služeb pokládají. Vzhledem k tomu, že by mohli pomoci i ostatním z Vás a vyjasnit Vám případné nedostatky, rozhodli jsme se je zveřejnit níže.


OTÁZKA: V případě, že dlužník pracuje v zahraničí, má příjem ze zahraniční společnosti na zahraniční/český bankovní účet a má exekuce. Může na jeho plat exekutor?ODPOVĚĎ: V případě bankovního účtu v ČR, může vydat exekutor exekuční příkaz k přikázání pohledávky z jakéhokoliv účtu dlužníka, tzn. jsou exekuovány pouze finanční prostředky, které má dlužník přímo na účtu. Pokud je exekuce vedena na plat/mzdu, pak se exekuovaná částka ani na účet dlužníka nedostane, protože je tato částka strhávána přímo zaměstnavatelem. V případě exekuce na příjmy dlužníka, které zůstanou v zahraničí, pravomoc českého exekutora není dána. Věřitel se, ale svého nároku může domáhat pomocí práva daného státu v zahraničí, či využít evropské mechanismy jako je evropský exekuční titul.


OTÁZKA: V případě, že má dlužník záznam v rejstříku trestů např. z krádeže mědi atd. je možné jej oddlužit?

ODPOVĚĎ: Podle nové úpravy toto rozlišování odpadá a je pouze na příslušném soudu, aby posoudil, zda dlužník svým návrhem nesleduje nepoctivý záměr ve smyslu § 395 IZ. Např. trestná činnost musí mít další souvislost s podáním insolvenčního návrhu. Nyní tak již nebude překážkou oddlužení pouhé odsouzení pro trestný čin hospodářské nebo majetkové povahy,


OTÁZKA: Jak funguje novela zákona v případě, že bude mít dlužník dluhy z podnikaní. Kolik jich může mít a jakým způsobem se oddlužují? Musí s tím souhlasit věřitel?

ODPOVĚĎ: Tato otázka je složitější, bude totiž vždy záležet na posouzení konkrétního případu. K této problematice doporučuji přečíst následující článek. Dle mého názoru bude pro nás podle nové úpravy nejzajímavější situace dle ust. § 389 odst. 2 písm. b), podle kterého mohou být oddluženi dlužníci, jenž mají dluhy z podnikání, jejich úpadek byl řešen konkursem, který byl však následně zrušen z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. v současné době je např. takovýchto živnostníků velké množství.


OTÁZKA: Novela zákona hovoří o společném oddlužení manželů na jednom formuláři. Jak tomu v tuto chvíli je? Formulář se změnil nebo se to podává na stejném a podá se pouze jednou za oba manžele?ODPOVĚĎ: Veškeré formuláře pro insolvenční řízení jsou ke stažení zde.
V této chvíli je uveřejněn nový formulář pouze ruční vyplnění (možnost společného oddlužení manželů již obsahuje), na formuláři pro elektronické vyplnění se zřejmě stále pracuje. Do doby než bude uveřejněna nová verze formuláře lze použít stávající formulář a v něm uvést, že se jedná o společné oddlužení manželů jako dosud.
Pohledem na novou právní úpravu je dobré zmínit, že v případě oddlužení pouze jednoho z manželů již není třeba na návrhu podpis druhého manžela. Při společném oddlužení manželů je však nutné připojit podpisy obou manželů, a to úředně ověřené.“


OTÁZKA: Jeden z manželů si nabral dluhy v průběhu manželství a manželka o tom nevěděla. Manželka vlastní dům, který je psaný pouze na ni. Manžel chce sám do oddlužení a chce tedy oddlužovat pouze své závazky. Mohou věřitelé vyžadovat plnění po manželce když dluhy vznikly počas manželstvi? Mohou opravdu i na majetek manželky, když je na všech dluzích podepsán pouze manžel?

ODPOVĚĎ: Tato situace se týká společného jmění manželů (SJM). Pokud je dům ve vlastnictví pouze jednoho z manželů, není předmětem SJM a případné dluhy druhého manžela, se ho tak nedotýkají. Věřitelé manžela, který vytvořil dluhy a nyní chce podstoupit oddlužení, se mohou uspokojit na majetku druhého z manželů pouze v tom rozsahu, který spadá do SJM, typicky třeba vybavení domácnosti. Manželé si však mohou SJM zúžit, takže se na ně poté výše popsaná situace nebude vztahovat, ledaže s tímto zúžením svého věřitele neseznámili. Manžel, který dluhy nezapříčinil, nebude odpovídat ani svou částí SJM v případě, že se dluhy týkají majetku, který výhradně náleží druhému z manželů, nebo v případě, kdy dluhy převzal manžel bez souhlasu druhého manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (§ 710 NOZ) – tady pak záleží na posouzení konkrétního případu, zda ten dluh, který manžel převzal je přiměřený, tj. třeba půjčka nákup TV v desítkách tisíc Kč ano, ale půjčka nad 500.000,- Kč už bude nejspíš za limitem, a to vždy s přihlédnutím k běžnému hospodaření manželů.


OTÁZKA: Pan X měl exekuci na plat a účetní mu nyní původně sráženou částku zadržuje v depozitu – je oprávněna tak činit i po novele? Pokud se dívám na § 109 odst. 1 písm. c) IZ, tak jedině z něj lze zřejmě vyvodit, že exekuci nelze již v tomto okamžiku provádět ve prospěch exekutora ani do depozita. Potřebuji dané účetní poslat odkaz na §, jinak bude i v neoprávněné výši provádět srážky dál – nevím, jak panu X pomoci, aby mu účetní vydávala zadržené peníze na exekuci, navíc mu sráží víc než ji umožňuje zákon (o.s.ř.).ODPOVĚĎ: Zaměstnavatel, resp. jeho účetní tak činí v souladu se zákonem, a to právě v souladu s § 109 odst. 1 písm. c) a odst. 2 IZ. Z tohoto ustanovení vyplývá, že zaměstnavatel nesmí tuto částku vyplatit věřiteli (oprávněnému), tím by totiž došlo k provedení vyýkonu rozhodnutí (exekuce). Odst. 2 § 109 IZ pak výslovně říká, že: „“Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí.“" Zajištěním dlužníkova majetku jsou i srážky ze mzdy. V případě skončení ins. řízení, aniž by došlo k prohlášení úpadku, hjsou deponované částky uhrazeny oprávněnému na exekuci, v případě prohlášeného úpadku jsou majetkou podstatou, ze které budou uspokojeni věřitelé.
Srážky mohou být strhávány pouze v zákonem stanovené výši – § 276 a násl. OSŘ ve spojení s nařízením vlády č. 595/2006 Sb., pokud je prováděna nesprávná výše srážky, je třeba na to zaměstnavatel písemně upozornit a vyzvat ho, aby zjednal nápravu. Neučiní-li tak odpovídá za způsobenou škodu a proti tomuto jednání se lze bránit soudní cestou.


OTÁZKA: Které dluhy z podnikání lze nově oddlužit od 1.1.2014?ODPOVĚĎ: „U fyzické osoby obecně platí, že nelze oddlužit dluhy z podnikání. Z tohoto je však výjimka stanovená v § 389 odst. 2 IZ, které stanoví tři podmínky-situace (souhlas věřitele, dříve zrušený konkurs, pohledávka zajištěného věřitele), za kterých je možné oddlužení veškerých dluhů fyzické osoby z podnikání. Za určitých okolností je možné povolit oddlužení dluhu z podnikání i v případě, že nejsou splněny podmínky dle § 389 odst. 2. Nejvyšší soud přitom ve svém rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 3/2009 (sbírka 79/2009) dospěl k tomu, že insolvenční soud takovouto situaci uváží vždy především s přihlédnutím k:
1) době vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání,
2) době ukončení dlužníkova podnikání,
3) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání,
4) výši konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků,
5) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení.

Za těchto okolností je tak vždy třeba u dluhů z podnikání posoudit přiměřenost a jejich případnou omluvitelnost ve vztahu a za účelem dosažení cílů stanovených insolvenčním zákonem (Účelem úpravy oddlužení v novém insolvenčním zákoně je poskytnout možnost oddlužit se především dlužníku „odsouzenému“ k celoživotnímu splácení dluhů). “


OTÁZKA: Co se stane, když dlužník v návrhu na oddlužení neuvede některý ze svých dluhů a věřitel se k insolvenčnímu řízení sám nepřipojí? Může v průběhu oddlužení či po jeho skončení vyžadovat plnění v celkové výši dluhu nebo tento dluh propadá?ODPOVĚĎ: Pokud věřitel nepřihlásí svou pohledávku ve lhůtě stanovené soudem, dlužník řádně dokončí celý proces oddlužení a je na základě své žádosti ve smyslu § 414 odst. 1 IZ osvobozen od placení všech pohledávek, je nepřihlášená pohledávka nevymahatelná a věřitel není oprávněn ji uplatnit soudní cestou. To se vztahuje i na pohledávky, které sice dlužník označil, ale věřitel následně nepřihlásil. Pohledávku nelze vymáhat ani v průběhu insolvenčního řízení, nebyla-li řádně přihlášena ve stanovené lhůtě.

„Zatajení“ nějaké pohledávky nemá vliv na právo věřitele podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Pro dlužníka neuvedení některé z pohledávek nemá přílišný význam, protože soud rozhoduje o povolení oddlužení na základě kalkulace z přihlášených pohledávek. Platí tedy, že vždy když věřitel nepřihlásí svou pohledávku, jeho nárok (pohledávka) je nevymahatelný. To se neděje pouze ve výjimečných přÍpadech, např. u peněžitého trestu uloženého dlužníkovi v trestním řízení. Následek, který však neuvedení pohledávky věřitele může mít, je ten, že soud dlužníkovo oddlužení zruší, neschválí, či mu odejme osvobození od placení pohledávek (§ 417, 418 IZ), a to s ohledem na nepoctivý záměr dlužníka, či jeho podvodné jednání.


OTÁZKA: Co když je dlužník, kterému je schváleno oddlužení a pravidelně splácí. Během 5 let se ožení, nebo vdá a vezme si multimilionáře? nebo člověka s nemovitostí? – má to nějaký vliv? i z hlediska výše splátek?

ODPOVĚĎ: Tato skutečnost nemá na dlužníka vliv, protože nemá jakýkoliv nárok na majetek druhého z manželů, který nabyl ještě před vznikem manželství. Ten majetek, který má ve vlastnictví jeden z manželů před vstupem do manželství, má pouze ve svém výlučném vlastnictví, a to i za trvání manželství. To platí i pro nemovitost. Jiná věc by byla, pokud by manželka (to platí obecně pro kteréhokoliv dlužníka) dostala darem nějakou velkou hodnotu, třeba auto, dům, pak by se to považovalo za mimořádný příjem a ten by musela odvést svým věřitelům nad rámec srážek ze mzdy/platu.


OTÁZKA: Co když dlužnice během 5 let, co splácí v rámci oddlužení otěhotní a bude mít nižší příjem, nebo například porodí 2. dítě a nezabavitelná částka naroste? Nebo přijde o práci úplně a není dále schopna oddlužení splácet? Co se poté stane?

ODPOVĚĎ:
V této věci jsou vždy důležité konkrétní okolnosti případu. Lze to v podstatě zjednosdušit do dvou situací:
a) dlužník „platí“ pravidelně a po 5 letetech neuhradí požadovaných 30%
- v této situaci se aplikuje § 415 IZ s tím, že je na úvaze soudu, zda ten přizná dlužníku osvobození od placení předmětných pohledávek; K tomu je třeba splnit zákonné podmínky:
1. musí to navrhnout dlužník;
2. dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil;
3. částka, kterou věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem;

b) dlužník po určitou dobu nehradí/nemůže mu být strháváno měsíční plnění v důsledku ztráty zaměstnání, nebo jiného důvodu, který nevznikl jeho zaviněním
- v této situaci může soud postupovat podle § 418 IZ a v případě, že dlužník neplní podstatné povinnosti nebo se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude dlužník schopen splnit, může soud rozhodnout o zrušení oddlužení a rozhodne o řešení dlužníkova úpadku konkurzem;
- vždy bude záležet na komunikaci dlužníka s insolvenčním správcem, příp. s ins. soudem, pokud bude zřejmé, že se dlužník snaží najít práci a trvale o to již několik měsíců usiluje, pak to soud tak rychle nezruší, v opačném případě a bude-li zřejmé, že práci nebude schopen nalézt po dlouhou dobu, bude muset oddlužení zrušit;
- přitom vždy platí, že ins. správce vždy informuje soud o chování dlužníka v procesu oddlužení.


OTÁZKA: Co když člověk, který nám podepíše darovací smlouvu na 60 měsíců přijde o svůj příjem a není nám dál schopen poskytovat plnění? Je možné se z této smlouvy vyvázat nebo se podpisem stáváme jeho věřitelem a soud to po něm bude vyžadovat?

ODPOVĚĎ: Darovací smlouvu vypovědět z důvodu, že věřitel nemá ani na výživu vlastní nebo osoby, k jejíž výživě je ze zákona povinen, tzv. odovolání daru pro nouzi, případně je možné i odvolání daru pro nevděk obdarovaného. V těchto případech není možné domáhat se plnění po dárci u soudu.